Data: 27 de novembre de 2022

Un any més arribem a l’Advent, que vol dir vinguda, arribada. La vinguda del Senyor. És el principi de l’any litúrgic cristià i consisteix en un temps de preparació espiritual per a la celebració del naixement de Crist.

Correspon a les quatre setmanes que tenim abans de la celebració del Nadal, el naixement del Senyor. En aquest temps esperem la vinguda del Senyor, la desitgem, la demanem. És, per tant, un temps d’espera o d’esperança, sobretot. El desig d’aquesta vinguda i la certesa que està venint fonamenta la nostra esperança.

Una vegada una persona em va preguntar: però si Jesús ja va venir fa dos mil  anys, i ja sabem que va venir, perquè l’esperem ara? La resposta és senzilla i surt de la nostra fe en la paraula del Senyor. I és que, si bé és cert que creiem de debò que Jesús va néixer fa dos mil anys a Betlem de Judà, també és veritat que creiem que continua venint, continua present.

Per això es parla de les tres vingudes de Jesús. La primera quan, encarnat en el si de Maria Verge va néixer a Betlem. La segona, que serà quan ell tornarà a la fi del temps: “Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l´Home vindrà a l’hora menys pensada” ( Mt 24, 44). Però hi ha també una tercera vinguda de Jesús, la que fa contínuament, cada dia.  Ell ve a nosaltres a través de l’ Església, a través dels sagraments, a través de la seva Paraula. Perquè creiem que ve de veritat a cada celebració de l’Eucaristia i en la litúrgia, creiem que fa present els misteris de la seva vida, mort i resurrecció  al llarg de tot l’any: “Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món (Mt 28, 20).

És per això que els cristians creiem que la celebració del naixement del Senyor, el Nadal,  no es una commemoració, no és la celebració del seu aniversari, sinó que Ell vindrà realment a nosaltres i al món, i per això necessitem preparar-nos amb aquest temps de l’Advent.

Si un dia ens anunciessin que una persona molt important, o algú que estimem i valorem molt però que fa temps que no hem vist, vindrà a casa nostra a visitar-nos, no faríem el possible per a preparar-nos, per a rebre’l com es mereix?

Aquest és Jesús, que va venir al món, va complir la missió que el Pare li havia encomanat, ens va salvar i després de morir a la creu va ressuscitar. I ara torna, com va dir, per ser amb nosaltres sempre!