Data: 17 de maig de 2020

Ja no sorprèn a ningú la informació sobre la suspensió o l’ajornament d’un esdeveniment per causa del COVID-19. Ha passat amb festes, amb reunions, amb concerts, amb viatges i amb celebracions. Ho hem lamentat però ho hem acceptat amb bon esperit.

Avui desitjo comunicar que l’Assemblea Diocesana, prevista des de fa un any per al proper dissabte, dia 23 de maig, queda ajornada per la seva celebració al primer trimestre del pròxim curs. Anunciarem amb antelació la data concreta.

Molts de vosaltres coneixeu el desenvolupament d’aquesta magna reunió que congrega a més de dues-centes persones que representen a les parròquies, moviments apostòlics, delegacions de pastoral. Són sacerdots, diaques, religiosos, laics que, juntament amb el bisbe diocesà, escolten, parlen i dissenyen els punts més importants de la tasca pastoral. Alguns heu participat i heu manifestat alegria i satisfacció per aquesta experiència eclesial. Segurament hi ha persones que encara desconeixen aquest esdeveniment tot i haver-lo celebrat ininterrompudament durant els últims vint anys; ho resumeixo en aquestes poques línies.

La vida ordinària del cristià se circumscriu a la parròquia o al moviment apostòlic en el qual aprèn, celebra i comparteix l’amor de Déu manifestat en la persona de Jesucrist. En aquest àmbit escolta la Paraula de Déu, prega, celebra els sagraments i comparteix els sentiments, fundats en la caritat, amb tots els altres a qui considera germans.

La diòcesi és un determinat territori en el qual viu la família dels batejats sota l’orientació i responsabilitat del bisbe, nomenat pel Papa, que cuida aquesta porció del Poble de Déu. L’anomenem també Església particular que, juntament amb la resta de diòcesis amb els seus respectius bisbes, formem l’Església Catòlica al capdavant de la qual està el Romà Pontífex.

Cada diòcesi compta amb una història determinada; amb uns costums i unes festes singulars, amb unes accions realitzades pels seus membres en compliment dels aspectes fonamentals de la fe que professen. Això és indiscutible i mostra la unitat de tothom amb independència del lloc de naixement o de la cultura transmesa. Al mateix temps cada diòcesi té les seves pròpies característiques, conegudes i fetes realitat per tots els seus membres que les senten com a pròpies i manifesten l’estima i la col·laboració amb la institució.

En el cas de la nostra diòcesi es convida a tothom a participar en l’aportació d’idees, en la realització d’activitats i en la proposta d’iniciatives que facin més coherent i creïble el missatge de Jesús en cada època de la història. Habitualment cristal·litzat tot això en una Assemblea a finals de curs com a conclusió i avaluació de les accions que es van donar a conèixer al principi en l’anomenada festa de l’enviament. Es busca amb això la cohesió de la comunitat diocesana i l’ajuda que podem compartir tots. Hi sol haver una ponència que il·lumina el treball del dia i una sèrie de grups de reflexió que aporten al conjunt les seves impressions i les seves iniciatives.

És també el lloc i el moment adequat per estudiar i aprovar el Pla Pastoral Diocesà que han preparat anteriorment els Consells de Presbiteri i de Pastoral. Ara mateix portem un any treballant sobre un esquema que es va enviar l’estiu passat i que, en les últimes setmanes, s’ha vist alterat per l’experiència terrible del confinament. Pretenem afegir les aportacions que, en aquest sentit, ens apropin a la realitat viscuda.