Data: 20 de març de 2022

Estimats diocesans,

Va encertar el papa sant Pau VI quan va dir que “evangelitzar constitueix la felicitat i vocació pròpia de l’Església, la seva identitat més profunda. Ella existeix per evangelitzar” (EN, 14). El goig més gran que experimenta una comunitat esdevé quan tota ella s’implica a l’anunci de l’Evangeli. L’Església és un misteri de comunió dels homes amb el Déu Trinitat, que és origen de la comunió entre nosaltres. L’evangelització és signe de la vitalitat d’una Església. Quan hi ha riquesa de vida cristiana, la comunitat desborda vida i la fa arribar als altres, transmetent-los la pròpia experiència de viure en comunió amb la Trinitat. Per això, el papa Francesc diu que l’Església ha de ser més missionera, posar-se en actitud de sortida i convidar tothom a viure l’amistat amb Jesús: “és vital que avui l’Església surti a anunciar l’Evangeli a tots, a tots els llocs, en totes les ocasions, sense demores, sense fàstic i sense por” (EG 23).

Aquesta actitud de sortir, anunciar i evangelitzar no suposa una pèrdua de vida de la comunitat. Al contrari, una comunitat s’ofega quan es tanca en si mateixa, quan està còmoda amb allò que sempre ha fet i no sent el desig d’arribar a moltes persones per fer-los partícips de la llum i l’alegria que ha trobat en Jesucrist. La missió oxigena a l’Església i renova la vida de les nostres comunitats. La comunió és sempre missionera, condueix a la missió i, alhora, la missió és per a la comunió (cf. ChL 32).

La nostra Església de Solsona existeix per això. Si hi ha un bisbat i disposem d’uns instruments (cúria, parròquies, col·legis, etc.) és per complir “la tasca dolça i confortadora d’evangelitzar” (EN, 75). Per això, tots els projectes i les accions de la nostra Diòcesi han d’estar al servei d’aquest anunci. Això és el que el papa Francesc anomena “transformació missionera de l’Església” (EG, cap. 1). Es tracta de posar la missió al centre de la vida de les nostres comunitats. Mai hauríem de perdre de vista que tot a l’Església –les persones, però també les institucions, els béns que posseeix, les estructures- té com a finalitat ajudar a transmetre el goig de creure en Jesucrist.

He d’afegir una cosa molt important, que tampoc no hem d’oblidar: que l’evangelització no és obra nostra. Nosaltres som només uns pobres instruments, uns humils treballadors de la vinya. El veritable protagonista de l’evangelització és l´Esperit Sant. A les nostres mans no hi ha el poder d’atorgar el do de la fe a ningú, ni convertir el cor d’una persona. Tot això és obra de Déu, que actua als cors dels homes per mitjà del seu Esperit. L’únic que nosaltres podem fer és posar a la vostra disposició les nostres pobres vides, treballar sense descans i resar perquè en moltes persones s’encengui la llum de la fe.