El Dr. Albert Viciano ha estat nomenat degà de la Facultat Antoni Gaudi d’Història, Arqueologia i Arts cristianes pel Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, el cardenal Joan Josep Omella, pel proper trienni. El Dr. Viciano ha estat, des de 2020, vicedegà d’aquesta facultat. Forma part del cos de professors ordinaris de la Facultat Antoni Gaudí des de la seva creació, l’any 2014, i també havia exercit com a Cap d’Estudis.

Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Granada (1980), Llicenciat i Doctor en Teologia (1982 i 1984) per la Universitat de Navarra (Pamplona) i Doctor en Filologia Clàssica (1993) per la Universitat de Navarra, actualment és —des del setembre de l’any 2012— professor de Patrologia i Cristianisme Primerenc a l’Institut de Ciències Religioses “Sant Fructuós” de Tarragona i professor convidat de Llengua llatina a la Facultat de Teologia de Catalunya (Barcelona).

El nou vicedegà està habilitat per la docència i investigació en la seva especialitat (Patrologia i Història de l’Església Antiga) per la Facultat de Teologia de Paderborn (Alemanya) l’any 1999. També ha treballat com a becari de la Fundació Alexander von Humboldt en el Franz Joseph Dölger-Institut de la Universitat de Bonn (Alemanya) l’any 1987 i com a professor de Teologia a les universitats de Navarra (1984-1987) i Catòlica “San Antonio” de Múrcia (1999-2012).

El Dr. Viciano va ser ordenat sacerdot el 1984 en la basílica de Sant Pere (Roma) pel Papa Joan Pau II.

 

La recerca i les publicacions

Les principals línies de recerca del Dr. Viciano s’han centrat en el pensament teològic (cristologia i soteriologia) d’alguns Pares de l’Església i en l’exegesi bíblica d’aquests, així com en les relacions dels pensadors cristians dels primers cinc segles amb la cultura greco-romana. Els escriptors cristians de l’Antiguitat que constitueixen el seu principal objecte d’estudi són Tertul·lià de Cartago, Arnobi de Sica, sant Agustí, sant Gregori de Nissa i Teodoret de Cir. Actualment investiga el procés de cristianització de l’Imperi romà.

El Dr. Viciano també ha publicat diverses monografies i articles sobre les temàtiques de les quals n’és especialista.