Data: 24 de maig de 2020

Aquest diumenge, festa de l’Ascensió, seria el dia en què molts de vosaltres hauríeu fet la vostra primera comunió; en aquest dia o en els diumenges anteriors o posteriors. Però com sabeu ben bé, una forta epidèmia ha fet que la vida ordinària fos trasbalsada. Fa molts dies que no podeu anar a l’escola ni a la catequesi. Heu estat molts dies sense poder sortir de casa per a jugar o passejar. Heu sabut, pot ser, de persones malaltes de les vostres famílies i, fins i tot,  d’alguns que han mort. Sé també que heu fet «classes» de manera virtual i, alguns de vosaltres, també catequesi. Així mateix heu tingut l’experiència de poder resar junts a casa i seguir, per mitjans diversos, la celebració de la missa, sobretot en els dies de Setmana Santa. No ha estat un temps normal i no ha estat pas fàcil de passar-ho. Però ara sembla que els coses van retornant, a poc a poc, a la seva normalitat. La missa del diumenge ja la podem celebrar, encara que, amb una cabuda concreta en les esglésies i amb unes mesures higièniques, que hem de complir per al bé de tots, petits i grans.

Sé que teniu moltes ganes de celebrar la primera comunió, per la festa en l’església i la  que fareu després amb els vostres familiars i amics. També el vostres mossens i els vostres catequistes tenen ganes que celebreu la vostra primera comunió. Tenen ganes, perquè us estimen i volen el vostre bé. Ells saben que rebre el sagrament del Cos i la Sang de Crist, l’Eucaristia, serà un gran bé per a vosaltres, en el primer dia i sempre en tota la vostra vida. Però hi ha un altre, Jesús, que té encara més ganes que vosaltres i que tots nosaltres. Perquè ell vol que el seu amor, la seva vida, la seva gràcia, la seva alegria us arribi del tot al vostre cor i us acompanyi sempre.

Ara us pertoca a vosaltres i als vostres pares, catequistes i mossens intensificar la preparació, perquè quan pugueu –el més aviat possible!– celebrar la vostra primera comunió, tingueu el vostre cor ben disposat per rebre Jesús. Una disposició necessària és creure en Jesús i estimar-lo. Per a poder creure en ell i estimar-lo l’hem de conèixer més. Una altra, és saber-se les oracions fonamentals del cristià: persignar-se, el parenostre, l’avemaria, el glòria al Pare, el credo… i altres oracions que us han d’acompanyar tota la vostra vida. I una disposició necessària és la de tenir el cor net, per mitjà del sagrament de la confessió.