Data: 18 d’octubre de 2020

Aquest diumenge celebrem el Diumenge Mundial de les Missions, conegut popularment com el Domund. En el marc d’un mes d’octubre que és per als catòlics un mes missioner, l’Església celebra aquesta jornada en què el papa Francesc ens anima a donar suport als milers de persones que anuncien la Bona Notícia arreu del món i que són prop dels que més pateixen, especialment en aquest temps de pandèmia.

«L’Església […] continua la missió de Jesús a la història i ens envia per tot arreu perquè, a través del nostre testimoni de fe i de l’anunci de l’Evangeli, Déu segueixi manifestant el seu amor i pugui tocar i transformar cors, ments, societats i cultures, a qualsevol lloc i en qualsevol moment», ens diu el Sant Pare en el missatge que ha preparat per a aquesta edició del Domund i que va fer públic en la solemnitat de Pentecosta (Roma, Sant Joan del Laterà, 31 de maig de 2020).

Els missioners i les missioneres han tingut sempre molt clar que l’evangelització implicava tant l’anunci de Jesucrist com també la promoció social i la defensa de la dignitat de les persones. Els missioners són els primers testimonis de l’amor de Crist per a tots els qui no el coneixen. Els missioners són també agents de comunió i de promoció de la justícia i fraternitat entre les persones i entre els pobles. Els missioners no abandonen mai els seus germans quan arriba la guerra o l’epidèmia. Ells són el veritable testimoni de l’amor de Déu i de l’Església per a tota la humanitat.

Aquest any, el lema de la Jornada Mundial de les Missions «Aquí em tens. Envia-m’hi» (Is 6,8), ens recorda les paraules del profeta Isaïes en resposta a la crida que va rebre de Déu. La primera part del lema, «Aquí em tens», mostra la disponibilitat del missioner a complir amb la missió a la qual Déu el convida a col·laborar. La segona part, «Envia-m’hi», fa referència a l’origen de la missió. És Déu qui ens envia.

Des que Jesús va enviar els seus deixebles per anunciar l’Evangeli als confins de la terra, la història de l’Església s’ha anat teixint amb milers de missions en tot el món. Per tal d’arribar als llocs més llunyans del món on encara no coneixen Jesucrist ni el seu missatge d’amor i esperança, el Papa compta amb les Obres Missionals Pontifícies, la xarxa mundial que sosté la missió i les esglésies joves arreu del món amb la pregària i caritat.

Una vegada a l’any, amb motiu de la jornada del Domund, convoquem una col·lecta extraordinària per sostenir aquesta presència i labor de l’Església. Com ens recorda el papa Francesc en aquest missatge, aquesta col·lecta té com a objectiu «afrontar les necessitats espirituals i materials dels pobles i de les esglésies del món sencer i per a la salvació de tots».

Benvolguts germans i germanes, moltes gràcies per la vostra contribució econòmica, especialment aquest any en què les famílies pateixen els embats d’una crisi social i econòmica molt severa. Déu agraeix i beneeix la vostra pregària i el vostre esforç econòmic.