Dimecres 30 de març va tenir lloc a Barcelona l’Assemblea General de Càritas Catalunya, que va acompanyar el Bisbe delegat de Càritas Catalunya, el cardenal Joan Josep Omella i també Mons. Javier Vilanova, amb el Sr. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Hi van assistir els representants dels equips directius dels deu bisbats amb seu a Catalunya.

Abans de l’Assemblea hi va haver una reunió informativa del “Centre Català de Solidaritat” (CECAS) que va presentar la Memòria Social del 2021, així com el resum d’activitats i actuacions que es duen a terme en aquest centre que atén persones drogodependents, especialment aquelles que es troben en risc d’exclusió social. A més de celebrar els 30 anys de la Fundació Sense Cadenes, que neix d’un compromís del Concili Provincial Tarraconense i de les diòcesis a Catalunya, es va presentar el nou director general de la fundació, Mn. Ferran Solé, sacerdot diocesà del bisbat d’Urgell.

Després de la pregària inicial per la pau a totes les guerres presents en el món, el Sr. Cardenal ha animat a la tasca dels membres de Càritas en aquests moments que estem vivint de dificultats socials i econòmiques, agreujades per la guerra d’Ucraïna i la pandèmia social que vivim. S’han aprovat unes modificacions de funcionament que s’inclouran al Reglament de Règim intern de Càritas Catalunya.

Tot seguit s’han presentat les propostes de les línies estratègiques de Càritas Catalunya 2022-2024 que han estat aprovades per unanimitat. Unes línies que cerquen una bona coordinació i suport entre les deu Càritas diocesanes, un treball efectiu en la comunicació interna i externa, una millor captació i gestió de recursos i una darrera línia que vol incidir en el desenvolupament de les persones que estan a les Càritas del territori. Cal dir que també s’ha fet des d’una transversalitat en aquesta acció des de l’aspecte sinodal a què està cridada l’Església, i per tant també Càritas.

S’han presentat i explicat el balanç del 2021 i el pressupost del 2022 que seran aprovats definitivament en la propera Assemblea del juny. Un torn d’informacions del President, que permet veure la tasca de Càritas Catalunya a casa nostra i arreu de la Confederació de Càritas Espanyola. I finalment la Comissió que acompanya la Campanya d’Emergència per Ucraïna ha explicat exhaustivament tot el que s’ha fet fins ara, una informació complementada per les diferents Càritas Diocesanes que han compartit el dia a dia que es viu i es treballa des de Càritas a tot el territori català i amb aquells refugiats que vénen del conflicte bèl·lic a Ucraïna.

Després hi ha hagut un torn obert de preguntes sobre l’acompanyament i la realitat dels refugiats, i de les problemàtiques i dificultats que presenten. Al final de la sessió, Mons. Vilanova ha dirigit unes paraules encoratjadores, tot ressaltant la bona tasca que fa Càritas Catalunya en comunió, i fent camí, amb les deu Càritas Diocesanes.