El dimecres 29 de novembre va tenir lloc l’Assemblea de Càritas, un cop més de manera rotatòria en una de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, per tal de conèixer les diferents realitats i territoris diocesans. Aquesta vegada els membres de l’Assemblea van ser acollits per la Càritas Diocesana de Girona. Hi van assistir els diferents equips directius de la gairebé totalitat de les Càritas diocesanes, que van estar acompanyats pel president de Càritas Catalunya, Sr. Francesc Roig, així com pel bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Javier Vilanova que representava al bisbe delegat de Càritas Catalunya, el cardenal Joan Josep Omella, i per l’equip humà que gestiona els serveis de Càritas Catalunya: secretaria, administració, coordinació i comunicació.

El primer moment del matí va ser per la reunió del Patronat del CECAS (Fundació Centre Català de Solidaritat) on van aprovar els nous membres del Patronat i de la Junta Rectora, es van oferir comptes d’aquesta entitat de l’Església que treballa per aconseguir que homes i dones puguin sortir del món de la droga. Els presents van agrair la bona feina feta que estan fent, així com la col·laboració amb l’administració pública, altres entitats i la mateixa societat.

Després es va iniciar l’Assemblea de Càritas. En nom del bisbat que va acollir la reunió, Mn. Lluís Suñer, que fa les funcions d’administrador diocesà, va saludar als presents. Tot seguit, es va fer una breu pregària i es va presentar als assistents els nous directors i delegats que han agafat el relleu en algunes Càritas Diocesanes. També es va realitzar un acte d’agraïment al Sr. Salvador Busquets, darrer director de Càritas Diocesana de Barcelona que acabava el seu mandat, el qual va donar les gràcies per l’experiència viscuda i va animar a continuar treballant pels més vulnerables i per fer-ho des d’una fe compromesa.

El president va oferir una informació detallada de les moltes activitats en que es fa present Càritas, a través d’ell mateix o d’altres membres, i en les quals sempre es busca defensar i explicar la tasca caritativa i social de l’entitat d’Església. Després l’administrador va detallar les xifres econòmiques de Càritas. Finalment el coordinador d’Àmbits va explicar també detalladament el treball que es duu a terme en els diferents àmbits i comissions de treball que desplega arreu del territori de les Càritas Diocesanes amb el paraigües de Càritas Catalunya. En les tres intervencions es va compartir un ric diàleg on els participants van fer arribar a l’Assemblea les seves preguntes, suggeriments i experiències.

Hi va haver un llarg moment per explicar i debatre sobre els canvis en el model i la gestió del Fons FEAD que fa referència a la distribució d’aliments i les targetes per aliments, un debat que va quedar obert. Es farà un acompanyament per part dels coordinadors d’aquest àmbit, amb un diàleg amb l’administració i fent palès el posicionament de Càritas. També es va presentar la proposta del Pla de Voluntariat de Càritas Catalunya pel 2024-2029, una feina que ha portat a terme la Comissió de Voluntariat i Formació, es va reconèixer la gran tasca que han fet i es va acordar que s’acabin de perfilar alguns detalls del marc conceptual per implementar-lo properament en les deu Càritas Diocesanes.

Per acabar, a més d’algunes propostes més es va fer arribar als presents la publicació de la col·lecció Dossiers amb el títol “Càritas Catalunya als mitjans de comunicació de l’Església”, un material que recull textos i col·laboracions que s’han fet. Amb la pregària de l’Avemaria i la mirada a la Mare de Déu de Montserrat es va cloure l’Assemblea.

Després de fer la fotografia de família, la Càritas amfitriona de Girona va convidar a un dinar al claustre de la catedral de Girona, un marc magnífic per acabar de comentar alguns temes i compartir fraternalment l’àpat. I encara abans de retornar a les diòcesis d’origen es va realitzar una visita al temple catedralici, amb una parada obligada per admirar l’impressionant “Tapís de la Creació”.