Casa i escola de pregària

Data: 24 de setembre de 2023 Benvolguts diocesans: El fenomen de la secularització és molt fort a les societats occidentals. La pèrdua de Déu i del sentit religiós es posa de manifest tant en el descens alarmant de la pràctica religiosa com en la pèrdua de...

La quarta visita pastoral

Data: 24 de setembre de 2023 Després dels quatre anys del Sínode Diocesà inicio la quarta visita pastoral al bisbat. Després de la subscripció i promulgació dels decrets sinodals, amb la qual cosa fineix el procés sinodal, tornaré a emprendre la visita pastoral a les...