Deixar-se fascinar per Jesús

Data: 21 d’abril de 2024 Temps a venir —penso que no gaire llunyà— molts jo­ves expressaran el seu desencís perquè se’ls va negar la possibilitat de conèixer Jesús. El silenci respecte a la fe cristiana és sorprenent; encara ho és més quan aquesta és el fonament...