Data: 4 de setembre de 2022

Benvolguts i benvolgudes, encara que pot semblar que sigui una mera formalitat, aquest dilluns iniciem el curs. Un nou curs vol dir, sempre, una nova oportunitat, en aquest cas una nova oportunitat pastoral. I m’abelleix que a les portes del curs, us puguem oferir les línies mestres de la nostra il·lusió diocesana expressada en el document que s’adjunta a aquest Full i que ha de ser la guia de la nostra vida eclesial: són les prioritats pastorals. Us demano que el llegiu detingudament, que l’analitzeu i que sentiu ben propera la crida a participar-hi, a entendre’l i a aplicar-lo, sempre en la mesura del que cadascú pugui i s’hi senti cridat. És un document del Consell Pastoral Diocesà, que, aprofitant el treball fet, prepara les línies futures. A més, no podem oblidar que ens trobem en temps de Sínode. Hi estarem durant tot el curs, i sabem que la nostra feina com a batejades i batejats que han respost a la demanda del papa Francesc, no ha acabat. Perquè el Sínode no és un bolet enmig el bosc. Ni la nostra feina pastoral tampoc, perquè la diòcesi carrega a les seves espatlles el treball dels cursos anteriors, la feina del Consell Pastoral, la implicació de moltes persones, la dedicació de molta gent i els treballs diocesans del Sínode. I ara, en una línia pastoral, els objectius s’adapten a les noves necessitats, al futur i a allò que va sorgint del treball sinodal, de la mateixa manera que recollim el fruit del nostre treball diocesà.

I quins són aquests objectius? S’han distribuït en cinc àmbits: En l’àmbit del creixement i la vivència de la fe es prioritza la formació com a eix vital: formar les famílies i el laïcat, establir grups de treball i posar al servei d’aquesta formació totes les realitats formatives diocesanes. En l’àmbit de la fraternitat, el document ens proposa dedicar esforços a integrar a la comunitat les persones que hi venen de manera ocasional i, també, a fer que els diferents grups i realitats que s’hi apleguin es coneguin. En l’àmbit de la caritat caldrà que ens esforcem en l’acollida, l’atenció i l’acompanyament a les múltiples pobreses i vulnerabilitats en les quals estan caient moltes persones, fruit de les crisis no resoltes; i és aquesta una feina que no ha de recaure tan sols en les organitzacions tradicionals, cal que tota la comunitat s’hi senti cridada. En l’àmbit de la celebració de la fe s’ha de millorar la qualitat de les celebracions tot creant equips i afavorint la formació general d’aquests equips. Finalment, pel que fa a l’àmbit de l’evangelització, hem de posar l’accent a despertar en el laïcat, majoritari, la sensibilitat del que ha de ser la seva pròpia vocació missionera que sorgeix del baptisme i a partir de la qual han de néixer totes les vocacions específiques: al ministeri ordenat, a la vida consagrada, al laïcat compromès, al matrimoni… Això ha d’anar íntimament unit a la promoció de la corresponsabilitat en la missió de l’Església a la qual tota persona cristiana s’ha de sentir íntimament cridada.

Tot això coincidirà, no sols aquest curs sinó en els propers, amb la nova distribució territorial de les unitats pastorals (UPAs) en les quals també es treballa de manera coincident. Ja veieu: el curs es presenta amb grans reptes. I els grans reptes s’entomen amb confiança en l’acció de l’Esperit Sant.

Ben vostre.