Data: 10 d’octubre de 2021

Hi ha una activitat de Jesús que sempre l’acompanya en el seu ministeri, tot i que molt sovint queda només apuntada. Jesús, durant la seva vida terrena, camina i camina molt. Des del començament del seu ministeri, els Evangelis descriuen com Jesús «anà per tot Galilea, predicant a les seves sinagogues i traient els dimonis» (Mc 1,39). Jesús no para de caminar amunt i avall pel seu país portant la presència i el missatge de part de Déu.

Però, també, un cop ressuscitat, Jesús continua caminant amb i entre nosaltres. Crist ressuscitat es va trobar amb dos deixebles que anaven a Emmaús «i es posà a caminar amb ells» (Lc 24,15).

Aquest camí Jesús no el fa sol, el feia acompanyat dels deixebles a Israel, i el vol continuar fent amb nosaltres en ple segle XXI. Aquest «caminar junts» amb Jesucrist i sota el guiatge de l’Esperit Sant és el significat de la paraula «Sínode».

L’Església és de Déu i nosaltres som els seus col·laboradors. La sinodalitat és, doncs, el camí per aprendre a escoltar junts la voluntat de Déu per al seu poble. I perquè això sigui possible cal que hi participem tots els membres de l’Església.

Per aquest motiu, el Papa ha convidat tota l’Església a participar en la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que aquest mateix cap de setmana s’inaugura al Vaticà i que abordarà el tema: «Per una Església sinodal: comunió, participació i missió».

En el procés d’escoltar què diu el Senyor a tot el Poble de Déu, el papa Francesc ha volgut que el camí s’iniciï en cada diòcesi amb una primera fase que començarà el cap de setmana vinent i durarà fins al proper mes d’abril. Caminar sinodalment és més lent, però permet avançar junts i amb més solidesa.

Com a Església diocesana ja tenim una certa experiència d’aquesta sinodalitat, per exemple, en el treball de reflexió i discerniment, que ha culminat en el Pla Pastoral Diocesà Sortim! Justament el desenvolupament d’aquest Sínode coincidirà en el temps amb el nou objectiu del Pla Pastoral que començarem a treballar a partir de l’Advent: el discerniment.

Sinodalitat i discerniment són dos camins per trobar la voluntat de Déu. Ara bé, mentre la sinodalitat és el camí per descobrir junts la voluntat del Senyor per al Poble de Déu, el discerniment és la via per descobrir personalment la voluntat de Déu per a les nostres vides particulars.

Tant l’objectiu diocesà del discerniment com la proposta pontifícia del Sínode són dos camins que es troben i que convergeixen, des dels quals podem avançar per tal de trobar el que l’Esperit vol per a l’Església universal, per a l’Església particular que peregrina a Barcelona, així com per a cada un de nosaltres. Déu ens continua parlant i cal aprendre a escoltar-lo per tal que siguem fidels a l’Evangeli i audaços en la proposta de la Bona Notícia de Jesús.

Benvolguts germans i germanes, la sinodalitat ens ensenya, a la llum de l’Esperit, una manera eficaç d’avançar i de superar els conflictes. L’Esperit Sant se serveix de nosaltres per mostrar la voluntat de Déu. Per això, ja des d’ara, us animo a tots a intensificar la pregària i a fer junts aquest camí sinodal i de discerniment. Que la Mare de Déu del Roser ens hi ajudi.