El Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC) posa a disposició un nou recurs per a les famílies amb fills, adaptat a l’espai de casa, que pretén donar continuïtat al procés catequètic en aquests dies de confinament i està orientat a comprendre i viure l’Evangeli del diumenge.

El material catequètic consta de dues parts: un oratori per fer a casa i una sessió catequètica —amb recursos diversos— per assimilar els continguts associats a l’oratori. Com a complement també hi ha un vídeo-tutorial per poder dur a terme la pràctica de cada recurs.

> Oratori i sessió catequètica (Diumenge IV de Quaresma – 22 de març)