Data: 14 de juny de 2020

Benvolguts diocesans:

El diumenge passat us anunciava la celebració de la Solemnitat del CORPUS CHRISTI que en aquests dies vivim amb molta festa i alegria tots els cristians. Enguany és una manifestació inèdita perquè hem suprimit els actes externs i hem mantingut solament l’Eucaristia i l’adoració del santíssim dintre dels temples. Tots sou sobradament coneixedors dels motius.

El meu comentari d’avui vol ésser més concret i apel·la als nostres valors personals i familiars. Avui és la festa de CÁRITAS DIOCESANA. Donades les circumstàncies del moment, les persones responsables, voluntàries i contractades ens proposen una manera diferent de participació que em sembla important comunicar-ho a la comunitat diocesana: implicar-nos més per assolir una millor tasca en favor de les persones més necessitades i fer arribar als cors de tots l’esperit de la institució i la seva estabilitat material per ampliar l’ajuda a les persones més vulnerables. I això és un repte de tots, especialment, de les comunitats cristianes. En moltes parròquies hi ha el grup de Càritas que té la missió de recordar a tota la comunitat l’aspecte essencial de la vida cristiana que s’alimenta de la caritat, motivada per la fe i acompanyada per l’esperança.

Agraeixo la disponibilitat d’un gran nombre de cristians que dediquen el seu temps a fer patent el record caritatiu amb l’acompanyament i les almoines. Dono gràcies també a tots els que pregueu a Déu per les necessitats de les persones que pateixen i per la vostra col·laboració personal i econòmica. També és ara un bon moment per agrair a totes les persones que ajuden a les Càritas, valoren positivament el seu esforç i tenen en gran estima i reconeixement la tasca que porten endavant els membres més implicats en aquesta benaurada institució. Si em permeteu la gosadia voldria demanar-vos una mica més. Que us plantegeu fer-vos més exigents en el vostre compromís. Que us feu socis de CÀRITAS amb una aportació econòmica mensual, trimestral o anyal. Faig una crida a augmentar el nombre de persones sòcies i col·laboradores que estabilitzen el pressupost de cada any i que ajuden a programar aquelles activitats que, segons les aportacions compromeses, siguin realitzables.

És cert que la caritat cristiana no està fonamentada en papers, en xifres econòmiques o en llistes d’empleats o en els mateixos socis. La nostra caritat prové del manament de Jesús que parlava amb molta insistència de compartir els nostres béns, del perill d’acumular riqueses, de l’oblit dels qui es posen a la porta demanant almoina. No quantifica mai, ho deixa a la nostra responsabilitat i en l’exercici de la nostra llibertat. Tots recordem l’anècdota del publicà i de la viuda en la seva pregària i actitud davant del Senyor. Malgrat tot vol que actuem. Però també és cert que la nostra societat, força tecnificada, transparent i amb l’interès constant de donar comptes ens obliga a una planificació més coherent, més fidel als principis evangèlics i més atrets per arribar o desenvolupar l’estima cap als altres. No hi ha una altra sortida pels deixebles de Jesucrist. La doble i simultània mirada que resumeix el Senyor al jove que li demanava pel compliment exacte dels manaments. Ens ho diu també a nosaltres en aquest moment i en aquesta societat.

Càritas Diocesana de Lleida és l’expressió organitzada de l’acció solidaria i caritativa de tota la comunitat. Us encoratjo a concretar el vostre compromís amb els mitjans indicats a sota.

Amb la meva benedicció i afecte.

 

Compte ES49 2100 0508 0802 0002 864. O bé a www.caritaslleida.net (omplint la butlleta). O trucant al telèfon 973 28 30 81.