Durant l’audiència general del dimecres 22 de desembre, el Papa Francesc, recordant la seva visita recent a Xipre i Grècia, ha fet una crida humanitària a tots els països i a totes les diòcesis que fan present l’Església Catòlica a Europa, perquè responguin solidàriament i col·laborin a fer-se càrrec de la reubicació de tantes persones migrades i refugiades a la regió mediterrània.

La Comissió Episcopal, a través del departament d’Emigracions, coneix de prop el drama humanitari de les famílies i persones emigrades o sol·licitants de protecció internacional. També dels que perden la vida en l’intent. Són moltes les institucions, entitats i persones que els acompanyen des de la seva arribada al nostre país.

En comunió amb el Papa Francesc, ens sentim encoratjats als passos ja fets aquests anys per facilitar noves vies d’acollida a les nostres diòcesis en diàleg amb l’Administració.

Com a Església Catòlica, ens fem ressò d’aquesta nova crida del Papa i oferim la nostra col·laboració a l’Administració de l’Estat per propiciar a tots els nivells (municipal, autonòmic, nacional) l’establiment de corredors humanitaris, com es fa a altres països europeus, alhora que s’impulsin nous models d’acollida sostenibles i legals, basats en el patrocini comunitari amb què oferir als emigrants i refugiats una acollida digna, estable i inclusiva, segons les nostres capacitats.

Déu continua trucant a les nostres portes davant la proximitat del Nadal. Agraïm al Papa Francesc la seva evangèlica proximitat als més vulnerables i emplacem les nostres comunitats cristianes i el conjunt de la societat: a acollir amb responsabilitat els qui necessiten de nosaltres, amb un cor que mira als ulls de les persones; no desentendre’ns de la destinació de cada emigrant i refugiat; incidir sobre les causes i els motius que bloquegen el seu futur en dignitat; cercar solucions estables i justes que promoguin una legislació i mitjans econòmics centrats en processos d’emigració ordenats i en vies concretes d’acollida i hospitalitat que els permetin fer el seu projecte de vida a Europa i a Espanya.

Madrid, 22 de desembre 2021

Els Bisbes de la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i Promoció Humana