Estimats germans i germanes, bon dia!
En el Credo, a través del qual cada diumenge fem la nostra professió de fe, afirmem: «Confesso que hi ha un sol baptisme per a perdonar els pecats.» Es tracta de l´única referència a un sagrament en tot el Credo. En efecte, el baptisme és la «porta» de la fe i de la vida cristiana. Jesús ressuscitat va deixar als Apòstols aquesta consigna: «Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l´evangeli a tota la creació. Els qui creuran i seran batejats se salvaran» (Mc 16,15-16). La missió de l´Església és evangelitzar i perdonar els pecats a través del sagrament baptismal. Però tornem a les paraules del Credo. L´expressió es pot dividir en tres punts: «confesso», «un sol baptisme», «per a perdonar els pecats».
«Confesso.» Què vol dir això? És un terme solemne que indica la gran importància de l´objecte, és a dir, del baptisme. En efecte, pronunciant aquestes paraules afirmem la nostra identitat autèntica de fills de Déu. El baptisme és en cert sentit el carnet d´identitat del cristià, el seu certificat de naixement i el certificat de naixement dins l´Església. Tots vosaltres sabeu el dia que vau néixer i festegeu l´aniversari, oi? Tots nosaltres festegem l´aniversari. Us vull fer una pregunta, que ja he fet altres vegades, però la faig un cop més: qui de vosaltres recorda la data del seu baptisme? Aixequeu la mà: són pocs (i no ho pregunto als bisbes per no fer-los passar vergonya…). Però fem una cosa: avui, quan torneu a casa, pregunteu quin dia heu estat batejats, cerqueu-lo, perquè aquest és el segon aniversari. El primer aniversari és el naixement a la vida i el segon aniversari és el naixement dins l´Església. Fareu això? És una tasca per fer a casa: cercar el dia que vaig néixer per a l´Església, i donar gràcies al Senyor perquè el dia del baptisme ens va obrir la porta de la seva Església. Al mateix temps, al baptisme està lligada la nostra fe en el perdó dels pecats. El sagrament de la penitència o confessió és, en efecte, com un «segon baptisme», que remet sempre al primer per consolidar-lo i renovar-lo. En aquest sentit el dia del nostre baptisme és el punt de partença d´un camí bellíssim, un camí cap a Déu que dura tota la vida, un camí de conversió que està contínuament sostingut pel sagrament de la penitència. Penseu en això: quan anem a confessar-nos de les nostres debilitats, dels nostres pecats, demanarem el perdó de Jesús, però també hi anem per renovar el baptisme amb aquest perdó. I això és bonic, és com festejar el dia del baptisme en cada confessió. Per tant la confessió no és una sessió en una sala de tortura, sinó que és una festa. La confessió és per als batejats, per a tenir net el vestit blanc de la nostra dignitat cristiana.
Segon element: «un sol baptisme». Aquesta expressió remet a l´expressió de sant Pau: «Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme» (Ef 4,5). La paraula baptisme significa literalment ´immersió´, i, en efecte, aquest sagrament constitueix una autèntica immersió espiritual en la mort de Crist, de la qual es ressuscita amb ell com noves criatures (cf. Rm 6,4). Es tracta d´un bany de regeneració i d´il·luminació. Regeneració perquè actua aquest naixement de l´aigua i de l´Esperit sense el qual ningú no pot entrar al regne dels cels (cf. Jn 3,5). Il·luminació perquè, a través del baptisme, la persona humana s´omple de la gràcia de Crist, «la llum veritable» que «il·lumina tots els homes» (Jn 1, 9) i expulsa les tenebres del pecat. Per això, en la cerimònia del baptisme es dóna als pares un ciri encès, per a significar aquesta il·luminació; el baptisme ens il·lumina des de dins amb la llum de Jesús. En virtut d´aquest do el batejat està cridat a convertir-se ell mateix en «llum» -la llum de la fe que ha rebut- per als germans, especialment per a aquells que es troben a les tenebres i no veuen escletxes de resplendor a l´horitzó de la seva vida.
Podem preguntar-nos: el baptisme, per a mi, és un fet del passat, aïllat en una data, aquesta que avui vosaltres cercareu, o una realitat viva, que afecta el meu present, en tot moment? Et sents fort, amb la força que et dóna Crist amb la seva mort i la seva resurrecció? O et sents abatut, sense força? El baptisme dóna força i dóna llum. Et sents il·luminat, amb aquesta llum que ve de Crist? Ets home o dona de llum? O ets una persona fosca, sense la llum de Jesús? Cal agafar la gràcia del baptisme, que és un regal, i arribar a ser llum per a tots.
Per últim, una breu referència al tercer element: «per a perdonar els pecats». En el sagrament del baptisme es perdonen tots els pecats, el pecat original i tots els pecats personals, així com també totes les penes del pecat. Amb el baptisme s´obre la porta a una novetat de vida efectiva que no està aclaparada pel pes d´un passat negatiu, sinó que gaudeix ja de la bellesa i la bondat del regne del cel. Es tracta d´una intervenció poderosa de la misericòrdia de Déu en la nostra vida, per a salvar-nos. Aquesta intervenció salvadora no treu a la nostra naturalesa humana la debilitat -tots som febles i tots som pecadors-, i no ens treu la responsabilitat de demanar perdó cada cop que ens equivoquem. No puc batejar-me més d´un cop, però puc confessar-me i renovar així la gràcia del baptisme. És com si fes un segon baptisme. El Senyor Jesús és molt bo i mai no es cansa de perdonar-nos. Fins i tot quan la porta que ens va obrir el baptisme per entrar a l´Església es tanca una mica, a causa de les nostres debilitats i dels nostres pecats, la confessió la torna obrir, precisament perquè és com un segon baptisme que ens ho perdona tot i ens il·lumina per a continuar endavant amb la llum del Senyor. Continuem endavant així, joiosos, perquè la vida s´ha de viure amb l´alegria de Jesucrist, i això és una gràcia del Senyor.