Data: 14 de juny de 2020

La festa del Corpus suscita l’acció de gràcies pel gran do que l’Esperit Sant fa a la seva Església: tenir la presència real, viva i operant del Crist Ressuscitat, fet sagrament de pa i vi consagrats, perquè doni vida al món. En els dies de confinament hem après a desitjar ardentment la presència eucarística de Jesús, el Pa viu baixat del cel, i a gaudir de la seva eficàcia de gràcia i d’amor, amb la comunió espiritual. La festa del Corpus, ressò de la diada pasqual del Dijous Sant, és també agraïment als ministres de l’Eucaristia que, amb el seu sacerdoci participat del de Crist, ens donen el Senyor i els seus sagraments de vida. En el Cenacle, Jesús ens va confiar el sagrament de la Nova Aliança, l’Eucaristia, i al mateix temps ens va donar els ministres que acompanyarien el seu poble pel camí de la santificació. Per això divendres que ve, festa del Sagrat Cor de Jesús, serà també una Jornada mundial de pregària per la santificació dels sacerdots, demanant per ells, per la seva fidelitat, i perquè Déu susciti santes vocacions de pastors missioners.

Preguem, doncs, aquest divendres que ve, pels sacerdots d’Urgell i de tot el món, pels que hem conegut i els que ens han ajudat i ens ajuden a ser millors creients. Durant la pandèmia ells han intercedit, han sofert, han mantingut viu el caliu de les parròquies i comunitats, han acompanyat des dels nous mitjans telemàtics les persones que ho necessitaven. Si no sempre reben el reconeixement esperat, contrarestem-ho estimant molt els nostres pastors i pregant per ells. Podem pensar agraïdament en els capellans que han estat presents positivament en el nostre camí de fe, que ens han estimulat amb el seu exemple. Els preveres joves que potser han de ser sostinguts en l’inici del seu ministeri i els ancians o malalts que han de poder sentir l’agraïment per la seva vida gastada en els pobles petits, o entre els malalts o a les missions. Sacerdots que sofreixen persecució, o que són temptats… Tots ells fan possible la presència sacramental de Crist, el Bon Pastor, que a través d’ells ens predica la Paraula, ens bateja, ens perdona, ens alimenta la fe, ens envigoreix l’esperança, ens ajuda en la presa de compromisos, i ens orienta i sosté en el camí de la vida, ens recomana al moment d’entrar a la pàtria celestial. Gràcies Senyor pels nostres sacerdots! Manteniu-los en la fidelitat a la missió rebuda!

En la jornada del Corpus s’escau el Dia de la Caritat i per això agraïm i preguem per tots els qui fan possible el servei de Càritas Diocesana, Andorrana i Parroquials. Són el rostre eclesial del servei als germans més necessitats. Gràcies a la generositat de molts, la comunitat cristiana va duent a terme, així, una de les seves grans missions, ser enmig del món el rostre visible de l’amor de Crist per tots, especialment pels més pobres i vulnerables. Hem d’agrair molt que l’acollida social de Càritas sigui tan bona, i que les seves campanyes rebin el suport dels cristians i de molta altra gent de bona voluntat. Actualment les dades resulten il·luminadores de la situació de greu crisi social i econòmica que haurem d’enfrontar després de la pandèmia. Caldrà atendre noves carències i haurem de poder incrementar la solidaritat. Gràcies a tots els qui ja feu i fareu possible en els propers mesos que la nostra Església Diocesana, a través de Càritas, sigui fidel al mandat de Jesucrist de ser Església caritativa i solidària amb els qui pateixen i ens necessiten.