Data: 22 d’octubre de 2023

Aquest diumenge d’octubre, Jornada del Domund, fem memòria agraïda dels missioners i missioneres, pregant per ells i ajudant-los amb la nostra solidària compartició de béns, a través de la col·lecta per les missions. Volem estar atents a les necessitats dels “territoris de missió”, on es duu a terme una tasca evangelitzadora molt ferma, que comprèn totes les necessitats de les persones, les espirituals, que sovint es bandegen però són tan decisives i importants, i alhora també les necessitats de sanitat, educació integral, famílies, estabilitat en la pau i desenvolupament de les economies d’aquells territoris. Actualment són 1.119 els territoris de missió arreu del món, que representen un terç de totes les Diòcesis del món i on hi viu quasi la meitat de la població mundial. Més de la meitat de les escoles catòliques estan a les missions, i l’Església construeix de mitjana 2 institucions socials i 6 d’educatives al dia, en els territoris de missió.

Convé mantenir-nos atents a aquestes joves Esglésies de missió, a l’ajuda que els podem i els hem de prestar, expressant i vivint la comunió eclesial, que va més enllà de la mera solidaritat. Enguany sota el lema del Domund23 “Cors ardents, peus en camí”, es fa referència a la història de l’Església entreteixida al llarg dels segles per tants cors ardents com els dels dos deixebles d’Emmaús (Lc 24) que, en trobar-se amb el Crist Ressuscitat, que els acompanyava pel camí sense saber-ho, comparteixen l’àpat, com en una Eucaristia, i surten veloços immediatament, a anunciar als altres deixebles que Crist està viu, que és el Camí, la Veritat i la Vida per a tota la humanitat. L’Esperit Sant els empenyia! Ens diu el Papa Francesc en el seu Missatge per a aquesta jornada 2023: “No és possible trobar veritablement Jesús Ressuscitat, sense sentir-nos impulsats pel desig de comunicar-lo a tothom”.

El Sant Pare Francesc recorda a la seva programàtica Exhortació apostòlica “Evangelii gaudium” (2013) que necessitem evangelitzadors amb esperit (EG 259-283) és a dir, evangelitzadors que preguin i treballin, que experimentin el trobament personal amb l’Amor de Jesús que ens salva i siguin contemplatius de l’Amor. Uns missioners que es deixin configurar amb la vida de Jesús, i que, per tant, visquin enamorats, convençuts, entusiasmats per Jesús.

Actualment hi ha uns 331 missioners catalans escampats pel món, dels quals 23 són preveres diocesans, 279 religiosos i religioses, 23 laics i 6 bisbes. I els missioners de tot Espanya són uns 10.000, amb 89 bisbes, 589 preveres diocesans, 2.008 preveres religiosos, 4.421 religioses i consagrats, i 681 laics i laiques. Tots ells han marxat il·lusionats per anunciar Crist, per encarnar-se en els seus nous països i llengües, arrelats en terres i cultures noves, i ara anuncien la fe i serveixen els germans amb l’amor de Crist i per amor a Crist. La novetat és que ara també hi ha molts més laics i moltes famílies senceres, que han “sortit”, com els deixebles d’Emmaús. Així mateix, segons les últimes estadístiques que les Obres Missionals Pontifícies han donat, a Espanya es van recollir 14.201.134 € que han finançat 538 projectes ordinaris, de catequesi, i alguns d’extraordinaris per a construccions, vehicles o equipaments. Són xifres eloqüents de les que ens en podem sentir orgullosos i donar-ne gràcies a Déu!. Estimem i ajudem les missions i els missioners!