Data: 22 d’octubre de 2023

L’Església universal ens convoca avui a la celebració d’una nova Jornada del Domund, el Diumenge Mundial de les Missions. Som convidats a pregar per tal que l’alegria de l’Evangeli de Jesucrist arribi a tots els racons del nostre món. Som invitats a prendre consciència que tots hem d’esdevenir deixebles missioners allà on som, i, alhora, també hem d’ajudar a aquells germans que han anat a terres llunyanes a donar a conèixer Jesucrist, per tal que sigui estimat i seguit.

Alguns diuen que no estem vivint moments fàcils per a l’Església. Però no per això ens hem d’acovardir ni ens hem de tancar en «casernes d’hivern». L’experiència dels deixebles d’Emmaús pot estimular-nos per tal de viure amb entusiasme el fet de ser batejats i, per això mateix, enviats a anunciar la Bona Notícia de Crist viu entre nosaltres. És el que el papa Francesc ens recorda en el seu missatge del Domund d’enguany: «Cors ardents, peus en camí» (cf. Lc 24,13-35).

«Cors ardents». És el que han experimentat els missioners i missioneres. Ells tenen «un cor gran per estimar i fort per lluitar», com fa una coneguda cançó. Ells, amb el cor ardent, ens mostren el camí vers els germans més desvalguts. Ells ens mostren la presència de Crist ressuscitat, que viu enmig dels germans més pobres.

«Peus en camí». Aquesta imatge és molt adequada en l’itinerari sinodal que l’Església està duent a terme. Com adverteix el papa Francesc al missatge esmentat, aquest itinerari «no és pas un sondeig popular per decidir, com es faria en un parlament, què és el que cal creure i practicar i què no, segons les preferències humanes. És més aviat posar-se en camí, com els deixebles d’Emmaús, escoltant el Senyor ressuscitat que sempre surt al nostre encontre per explicar-nos el sentit de les Escriptures i partir per a nosaltres el Pa».

Siguem generosos, un any més, amb tants missioners i missioneres que, moguts per l’anunci joiós de la fe, són lluny dels seus respectius països d’origen, manifestant que sí que és possible un món més semblant al que Déu somnia. Que el Senyor premiï la generositat dels qui contribueixin econòmicament a aquesta bona causa del Domund.