Oferim la Nota elaborada per Justícia i Pau de Catalunya, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer.

“Aquest diumenge, la ciutadania catalana ha estat cridada a eleccions al Parlament. Per això, tal com fem habitualment [1], les comissions i associacions “Justícia i Pau” de Catalunya volem compartir públicament les següents reflexions:

Aquesta convocatòria arriba en unes circumstàncies sanitàries que dificulten a moltes persones els drets de sufragi i de participació política. Pensem que hauria estat necessari trobar un mecanisme legal sòlid i amb garanties per endarrerir aquestes eleccions a un moment més favorable des del punt de vista sanitari. Això ha evidenciat la necessitat d’articular reformes legals d’ampli consens per gestionar en el futur aquests escenaris i dotar al nostre país d’una normativa electoral pròpia i de qualitat, a l’alçada del temps present. En tot cas, malgrat les circumstàncies, volem subratllar la importància de la participació ciutadana, que reforça la necessària legitimitat i representativitat de les institucions democràtiques.

El nou Parlament i el nou Govern que sorgiran de les urnes han de tenir com a objectiu prioritari no solament controlar i superar la pandèmia [2], sinó també afrontar amb la màxima energia les seves enormes conseqüències socials, econòmiques i ecològiques. Caldrà implementar mesures creatives i innovadores de reactivació i reconversió econòmica, amb una atenció particular a les petites empreses i als sectors econòmics més afectats, amb l’horitzó d’una ecologia integral. Alhora, davant del creixement de la pobresa i les desigualtats, seran necessàries altes dosis de solidaritat amb els col·lectius més fràgils i unes polítiques més potents per garantir els drets bàsics, com són l’habitatge, el treball decent i la renda mínima, així com per a la protecció de la infància [3]. Tot això reclama avançar cap a una fiscalitat més justa, la reducció dràstica de la despesa militar, el fre a les activitats econòmiques especulatives, l’enfortiment dels serveis públics, la redistribució del treball i la promoció de noves i diverses formes de cooperació social.

Així mateix, tot i la pandèmia, creiem que la propera legislatura hauria d’afrontar, des de la cultura del diàleg, el conflicte existent entorn de l’estatus polític de la nació catalana. Com ja hem dit en altres ocasions, estem convençuts de la necessitat de superar el cicle d’injusta repressió penal sobre el moviment independentista [4] i de posar en marxa decididament un procés multilateral de diàleg, adreçat a construir un nou consens polític entorn d’una solució justa, democràtica i duradora, respectuosa dels drets del poble de Catalunya [5] i de totes les persones, i solidària amb els altres pobles d’Espanya [6].

Atesa la gravetat del moment, immersos en una profunda crisi social, econòmica i sanitària, sumada a una emergència climàtica alarmant, resulta especialment preocupant el creixement de formacions populistes i amb trets autoritaris. Les actuals circumstàncies reclamen una transformació en profunditat de la pràctica política actual, que ha de fugir de les visions a curt termini, els conflictes partidistes estèrils, els personalismes o la pura conquesta del poder i centrar-se en el repte de construir un projecte comú, tant a escala nacional com planetària, sobre la base de la integració i la participació de totes les persones i grups socials i, de manera especial, la implicació dels joves en la recerca de respostes de futur [7].

Des de Justícia i Pau preguem a Déu, en qui tenim posada sempre la nostra esperança, per tal que ajudi al nostre poble en aquests moments de dificultat i l’impulsi en el camí de la fraternitat universal. Perquè, com ha dit el papa Francesc, “ningú no se salva sol, sinó que únicament és possible salvar-se junts” (Fratelli Tutti núm. 33).

Justícia i Pau Catalunya
Barcelona, 11 de febrer de 2021”

 

 

NOTES [1] Podeu consultar les notes de Justícia i Pau publicades amb motiu de les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya aquí. Eleccions 2015:  https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/justicia-pau/nota-justicia-pau-amb-motiu-eleccions-del-27-195964; Eleccions 2017: https://www.justiciaipau.org/declaracio-JiP-eleccions-21D
[2] Vegeu Nota de Justícia i Pau Catalunya, 15 juny 2020: “Lliçons de la pandèmia: la necessitat d’un sistema de salut fort, universal i integral”: https://www.justiciaipau.org/diem/llicons-pandemia-necessitat-sistema-fort-universal-integral.
[3] Vegeu en aquesta línia les mesures que proposa Càritas diocesana de Barcelona: https://blog.caritas.barcelona/institucional/en-aquestes-eleccions-les-persones-al-centre/
[4] Nombrosos tribunals, organismes i ONG internacionals han denunciat que el procés judicial contra diferents dirigents independentistes catalans ha violat drets fonamentals: Grup de Treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides, Comitè d’Afers Legals i Drets Humans del Consell d’Europa, Federació Internacional pels Drets Humans i Euromed Rights, Amnistia Internacional, Front Line Defenders, Organització Mundial contra la Tortura, Federació Internacional de Cristians contra la Tortura, International Trial Watch, Síndic de Greuges de Catalunya… També el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i la justícia belga ha dictaminat diferents violacions de les garanties pròpies d’un judici just.
[5] Com a entitat cristiana, tenim present que els bisbes de Catalunya han afirmat en diferents ocasions la realitat nacional de Catalunya i els seus drets com a poble, principalment en el document Arrels cristianes de Catalunya de 27 de desembre de 1985: https://www.flama.info/modules/rimages/files/arrels_cristianes_de_catalunya_copy1.pdf
[6] Hem tractat en profunditat aquesta problemàtica en la Nota de Justícia i Pau de Catalunya, Abandonar la repressió per començar a construir un nou consens polític (març 2020); https://www.justiciaipau.org/diem/abandonar-la-repressio-comencar-construir-un-nou-consens-politic
[7] Vegeu manifest de la Trobada catalanobalear de Justícia i Pau de 2019 dedicada a aquest tema: https://www.justiciaipau.org/diem/de-la-frustracio-lesperanca-avancant-cap-nous-estils-i-valors-en-la-practica-politica-manifest