Data: 18 d’abril de 2021

Recordo que, amb motiu de la presentació del Catecisme per als infants Jesús és el Senyor, un bisbe que havia participat en la redacció i preparació em va dir: «No oblidis que qui inicia a la fe és l’Esperit Sant, amb la mediació preciosa dels catequistes i, en darrer terme, dels catecismes».

Em va semblar una expressió molt encertada i assenyada. Que n’és de bella i important la missió del catequista! I això ho podem comprovar en aquest temps de pandèmia i confinament en què ens hem inventat la catequesi telemàtica a casa.

I precisament en aquest any de crisi, la Santa Seu, i concretament el Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, ens ha fet un regal: el nou Directori per a la catequesi. L’anterior era del 1997. Des de llavors, la situació social i pastoral ha anat canviant i han calgut nous criteris orientatius per a l’acció catequètica.

Moltes coses em criden l’atenció del nou Directori i m’han alegrat força. Us en comento cinc:

  1. Es proposa una catequesi per a una època digital, en què es manté el sentit principal de tota acció catequètica:  Déu ens estima i Crist ha donat la vida per nosaltres (catequesi querigmàtica) i, alhora, és una iniciació en el misteri de Crist (catequesi mistagògica).
  2. El Directori ens recorda aspectes metodològics tan significatius per a la catequesi com l’experiència i la memòria, és a dir, que els que participen en la catequesi sàpiguen qui és Jesucrist i el coneguin, l’estimin i el segueixin. També és important que aprenguin a memoritzar les fórmules de fe més importants de la nostra tradició com el Credo o les pregàries cristianes fonamentals.
  3. Segons diu el Directori, «la comunitat cristiana és el subjecte principal de la catequesi» (n. 218). En una Església en sortida, el paper de la comunitat és decisiu per al creixement personal en la fe. En la catequesi es creen relacions entranyables de fraternitat i de comunitat.
  4. Es considera la família el subjecte interlocutor de la iniciació cristiana. Es dedica una especial atenció als adults, sense donar per suposat que ells ja han rebut l’anunci de la fe. Per tant, quan parlem de catequesi, no només ens referim als infants.
  5. Però el que em sembla més significatiu i rellevant és que es dona un lloc primordial a la missió i a la formació del catequista.

Els catequistes són els deixebles missioners que tenim més a prop. Avui, aprofito per agrair la feina de tots els catequistes de la nostra Església de Barcelona; vull agrair també als preveres, diaques i religiosos l’acompanyament que els fan, i a l’equip del nostre Secretariat Diocesà de Catequesi li dono les gràcies per la seva direcció i creativitat.

Benvolguts germans i germanes, el temps pasqual ha estat sempre el temps escollit pels Pares de l’Església per a les seves catequesis sobre els misteris de Déu i dels sagraments (mistagògia). Especialment aquests dies, Déu ens convida a aprofundir en els misteris de la nostra fe i a fer més forts els llaços que ens uneixen amb la comunitat. Que aquests dies l’Esperit ens ajudi a acollir joiosament el gran misteri de la Resurrecció de Crist.