Data: 20 de març de 2022

En la festa de St. Josep i en aquest diumenge totes les comunitats de la Diòcesi girem els ulls vers el Seminari diocesà, i vers tots els seminaristes del mon, que es preparen per esdevenir servidors d’una Església sinodal, que surt a l’encontre dels homes i dones contemporanis, per anunciar-los l’Evangeli, donar-los la vida del Crist Ressuscitat, guarir ferides, perdonar i reunir, servir la pau i la justícia com a signes del Regne de Déu que arriba. Una vocació esplèndida dins el Poble de Déu que formem tots els batejats. Que n’és de bella una vida segons l’Evangeli, en seguiment de Crist Sacerdot!

Tots d’alguna manera som sacerdots pel baptisme i la confirmació, sacerdots que oferim sacrificis de lloança i d’amor, la nostra pròpia vida, que és tan agradable a Déu. Però al servei d’aquest sacerdoci “comú” de tots els fidels, i dins el poble, mai separats ni per sobre, hi ha els servidors de tots, els “sacerdots” que reben la vida dels batejats i l’ofereixen al Pare, per Crist, en l’Esperit Sant. I que distribueixen l’Eucaristia i els sagraments, que prediquen la Paraula de Déu amb paraules i amb obres, acompanyen, escolten, reconcilien els pecadors amb la misericòrdia del Pare, i que condueixen el poble des del servei als últims. Unes vegades anant al davant de la comunitat, d’altres anat al darrere, empenyent i acompanyant els més ressagats, i a vegades al mig, aprenent el rumb que l’Esperit marca al ramat. Tots fent Església, joiosos del do que Déu ens ha fet en crear-nos i en redimir-nos per pura gràcia, sense cap mèrit nostre. Tot això és el que anuncien els nostres preveres, estant a prop i enmig de les parròquies i institucions. Amb febleses, és clar, perquè són homes com tots, però amb un do molt gran que salva el món; ells mateixos són un do per a l’Església i per al món.

Preguem demanant sants, humils i entregats sacerdots per a la nostra Església. Ara tenim sis seminaristes en el nostre Seminari Diocesà, quatre en formació inicial i dos diaques a punt de ser ordenats preveres cap a final de curs. Necessiten de la vostra pregària, del vostre suport i de la vostra ajuda. Estimem els nostres sacerdots que tot ho donen per al servei, i estimem els nostres seminaristes, que són la llavor de futur. Déu els guardi!

I demanem “Sacerdots al servei d’una Església en camí” amb la pregària d’aquest Dia del Seminari 2022 inspirada en el seu lema:

“Oh Senyor, que vau guiar el vostre poble pel desert, vers la Terra promesa;

Vós vau cridar els deixebles i vau caminar amb ells, anunciant l’Evangeli,

i els vau conduir a Jerusalem, perquè, a través de la vostra passió i la vostra mort, coneguessin la glòria de la vostra resurrecció.

Ara que acompanyeu la vostra Església, pelegrina en el món,

us demanem que envieu sacerdots

que caminin avui juntament amb aquells que convoqueu en la vostra Església;

que ens enforteixin i consolin amb la unció de l’Esperit Sant;

que ens animin i il·luminin amb la predicació de la vostra Paraula;

que ens alimentin i sostinguin amb la celebració de l’Eucaristia

i l’entrega de la seva pròpia vida.”

Gràcies pel vostre interès pel Seminari i per les vostres cooperacions.