Data: 4 de juliol de 2021

Déu digué: «Fem a l’home a imatge nostra, semblant a nosaltres, que tingui sotmesos els peixos de la mar, les aus del cel, el bestiar i els rèptils de la terra ». I va crear Déu l’home a la seva imatge, a imatge de Déu el va crear, home i dona els va crear. ” Gn 1,26-28.

Aquesta narració de la creació de l’ésser humà, culminació de la seva obra creadora, ens revela la grandesa de Déu i al mateix temps la de l’home que ha estat creat a imatge de Déu. I també el projecte d’una comunitat d’amor i de vida a imatge de Déu Trinitat.

S’ha dit moltes vegades que la família ésla cèl·lula base de la societat humana. Venim al món en una comunitat d’amor que és la família, creixem, ens alimentem, som educats, respirem l’atmosfera d’una cultura en el si d’una família. «El Creador del món va establir la societat conjugal com a origen i fonament de la societat humana»; la família és per això la «cèl·lula primera i vital de la societat» (C. Vaticà II, Ap. Act. 42)

Aquest és el pla de Déu, aquest és el seu meravellós projecte per a la vida de l’ésser humà aquí a la terra, i que es va transmetent a través del temps.

Serà per això precisament que la família és especialment atacada i combatuda? Serà per ser també la família imatge de Déu, perquè ens porta massa directament a la realitat d’un Déu que és amor, simplement a nivell natural, prescindint fins i tot de la revelació que tenim a les Sagrades Escriptures?

Un cop més, la idea d’un home o una dona totalment autònoms, sense dependre de res ni de ningú, sense arrelament en cap font de vida ni de moralitat és el que se’ns intenta imposar sota l’aparença d’una idea irreal de llibertat. Un ésser humà sense Déu,  sense família, sense vincles ni compromisos de cap mena.

El Papa Francesc, conscient del moment delicat que viu la família, ha convocat un Any especial dedicat a la família, que s’ha inaugurat el passat 19 de març de 2021, solemnitat de sant Josep, en el cinquè aniversari de la publicació de l’exhortació Apostòlica “Amoris Laetitia”, i que finalitzarà el 22 de Juny de 2022, amb la Trobada Mundial de les famílies a Roma. Precisament a partir de la celebració d’aquest aniversari, el Sant Pare vol oferir a l’Església l’oportunitat de reflexionar i aprofundir en el contingut d’aquella exhortació apostòlica, fruit d’un intens camí sinodal, que encara continua a nivell pastoral.

Podria ser una bona ocasió també per llegir de nou l’Exhortació Apostòlica del Papa sant Joan Pau II “Familiarisconsortio”, sobre la família.

Els objectius que es plantegen per a aquest any són els següents:

  • Difondre el contingut de l’exhortació apostòlica “Amoris Laetitia”, per fer experimentar que l’Evangeli de la família és alegria que «omple el cor i la vida sencera» (AL 200).
  • Anunciar que el sagrament de el matrimoni és un do i té en si mateix una força transformadora de l’amor humà. (Cf. AL 203).
  • Fer a les famílies protagonistes de la pastoral familiar. Per a això es requereix «un esforç evangelitzador i catequètic dirigit a la família» (AL 200), ja que una família deixebla es converteix també en una família missionera.
  • Conscienciar els joves de la importància de la formació en la veritat de l’amor i el do de si mateixos, amb iniciatives dedicades a ells.
  • Ampliar la mirada i l’acció de la pastoral familiar perquè es converteixi en transversal, per incloure als esposos, als nens, als joves, a la gent gran i les situacions de fragilitat familiar.

“Donem suport a la família, defensem-la de tot el que comprometi la seva bellesa. Apropem-nos a aquest misteri de l’amor amb sorpresa, discreció i tendresa. I comprometem-nos a salvaguardar els seus preciosos i delicats vincles “, ens diu el Papa Francesc.