Data: 11 de setembre de 2022

El fet que aquest any la Diada de l’11 de setembre s’escaigui en diumenge em fa reflexionar sobre la missió de l’Església al servei del poble de Catalunya. L’Església catòlica es posa al servei de cada poble on està arrelada, d’acord amb les circumstàncies de cada lloc i de cada moment. El Concili Vaticà II ens proposa una visió de l’Església que, a imitació de Jesucrist, sigui pobra i servidora de tots, sobretot dels pobres (cf. Lumen gentium, 8).

El Catecisme de l’Església ens demana que siguem bons complidors dels nostres deures cívics, amb responsabilitat i participació. La participació és el compromís generós amb la societat. Tots, cadascú des del seu lloc i funció, cal que participem en el foment del bé comú. Depèn de nosaltres que les generacions futures visquin amb esperança.

El 21 de gener de 2011 es va fer públic un document dels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya titulat Al servei del nostre poble, on llegíem: «Com a pastors de l’Església, manifestem el nostre profund amor pel país i ens posem al seu servei, perquè sentim la urgència d’anunciar-li la persona de Jesucrist i el seu Regne, que són per a nosaltres el tresor més gran que tenim» (n. 4).

L’Església a Catalunya té una missió encomanada, que dia rere dia intenta dur a terme amb il·lusió i alegria, sabent que el camí no serà sempre pla.

La realitat actual de la fe a la nostra terra es configura en el marc d’una societat cada cop més secularitzada, en la qual el sentit de Déu i el missatge de Jesucrist són eclipsats per ideals efímers. De vegades, no és fàcil trobar la manera de proposar la perenne veritat de l’Evangeli de Crist a les persones del nostre entorn. Tanmateix, la proposta de veritat que ofereix l’Evangeli arriba a moltes persones i transforma les seves vides. D’un temps ençà noto un punt d’inflexió. Molts joves universitaris i professionals, així com molts adults, mostren un profund desig de Déu. A més, cada dia som testimonis d’iniciatives solidàries, moltes d’elles promogudes per institucions de l’Església, que ens donen un bri d’esperança. El poble català és solidari i s’arremanga quan cal ajudar els germans. Gràcies per aquesta actitud tan ferma.

Som instruments de Crist i volem que fructifiqui el seu missatge. El papa Benet XVI deia: «L’Església no té consistència per si mateixa; està cridada a ser signe i instrument de Crist, en pura docilitat a la seva autoritat i en total servei al seu mandat. L’únic Crist funda l‘única Església. Ell és la roca sobre la qual es fonamenta la nostra fe» (Homilia a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, 7 de novembre de 2010).

Benvolguts germans i germanes, davant d’una societat catalana que ha d’afrontar molts reptes, l’Església catòlica, conscient de viure en un món plural, se sent cridada a comunicar esperança i a contribuir a la cohesió social, posant-se dia rere dia al servei de tots i, sobretot, dels més pobres. En aquest diumenge, preguem pel nostre poble i per les seves necessitats.