Data: 14 de gener de 2024

Estimats diocesans,

Un instrument que ens ajuda a caminar junts com a Església és el fet de disposar d’un pla pastoral o d’evangelització, que assenyali la direcció fonamental que ha de prendre la nostra Diòcesi. Un pla pastoral posa uns accents en el treball evangelitzador: d’entre els molts objectius i accions que pot realitzar la nostra Església, és convenient indicar quins són els prioritaris, on hem de concentrar les forces que tenim. Per regla general, un pla diocesà s’estableix per a quatre o cinc anys. El pla estableix un esquelet o tronc comú. Després cada curs pastoral té la seva pròpia programació, com també cada àrea pastoral o cada delegació. Perquè un programa d’evangelització així no quedi a l’aire, cada comunitat cristiana, cada parròquia i grup haurà de concretar els objectius comuns i fixar accions concretes per dur-los a terme.

Es diu al Directori per als bisbes que correspon al bisbe “suscitar, guiar i coordinar l’obra evangelitzadora de l’Església diocesana” (n. 162). Ell és el darrer responsable del pla d’evangelització de la Diòcesi. Ara bé, per posar en marxa un pla cal escoltar la veu de tots vosaltres, perquè tots els cristians són corresponsables en la vida i missió de l’Església. Considero molt important que tots els creients col·laboreu amb mi en aquesta tasca.

Per això estem dedicant els primers mesos d’aquest curs pastoral a discernir junts el pla d’evangelització per als propers anys. Confio en la vostra participació i en el vostre criteri, per així fer el discerniment de manera comunitària. Agraeixo també molt totes les reflexions que van arribant des de les vostres parròquies i us convido a continuar fent aportacions.

Aprofito aquesta comunicació per fer una crida a tots aquells que encara no s’han incorporat a aquesta reflexió, per demanar-los que constitueixin un grup o s’incorporin a algun dels ja existents. Fins a finals de març es poden fer arribar les vostres aportacions al bisbat. Si algú s’ha despistat i no té temps de seguir tots els temes que es presenten al document “Treball pastoral. Discerniment per a l’elaboració d’un pla d’evangelització”, es pot centrar en els temes 1, 5 i 6, que són els més importants per elaborar el pla.

Us animo a que tot aquest treball estigui sempre acompanyat per la pregària. L’objectiu del discerniment en comú no és, simplement, acumular les opinions de cadascú, sinó escoltar junts la veu de l’Esperit per veure què vol Déu de la nostra Església.