El dossier final, que també conté les conclusions finals i la nota dels bisbes, va ser lliurat a la Secretaria General del Sínode.

El document final de l’Assemblea continental europea del Sínode 2021-2024, celebrada a Praga del 5 al 9 de febrer de 2023, ja disponible al web de l’Assemblea Sinodal Continental de Praga i al web del Consell de Conferències Episcopals Europees, està disponible ara també en català.

Versió catalana del Document Final de l’Assemblea continental europea del Sínode 2021-2024

L’esborrany del document havia estat acceptat per l’Assemblea en la seva darrera sessió el 9 de febrer. Tant en el debat immediatament posterior com en els successius, els participants en l’Assemblea havien presentat notes i suggeriments que integraven el text final.

La Comissió de redacció del Document Final no va treballar en textos preestablerts, sinó que va seguir el debat a mesura que es desenvolupava i després va elaborar un document fidel al que havia sorgit del debat. Hi havia cinc idiomes de treball (italià, anglès, francès, alemany, polonès). Es van escoltar 39 informes nacionals, a més de discursos de convidats i després els resums dels 14 grups de treball de Praga i dels grups que van treballar a distància.

Totes les intervencions, que són el material sobre el qual va treballar la Comissió de redacció, ja estan publicades al web de l’Assemblea continental. Al mateix temps, és possible revisar-los al canal de YouTube del Consell de Conferències Episcopals d’Europa; de fet, tots els actes de l’Assemblea es van retransmetre en streaming no només per als 269 delegats en línia, sinó també per a aquells que van voler seguir i formar part d’un camí sinodal que el papa Francesc va demanar obert a tot el poble de Déu.

Després de l’acceptació per part de l’Assemblea, el Document Final es va presentar novament a la Comissió Editorial, coordinada pel P. Giacomo Costa, sj, consultor del Secretariat del Sínode, la qual cosa va fer que el text fos més fluid i apte per a la publicació.

El document final té  4 apartats i 95 paràgrafs. Les quatre seccions són:

Introducció: l’experiència de l’Assemblea continental europea

Per una Església sinodal en perspectiva europea

Les Esglésies europees davant la sinodalitat: qüestions i tensions

Perspectives i prioritats

Juntament amb la resta de documents finals de les etapes continentals, serà la base sobre la qual es treballarà per perfilar l‘Instrumentum Laboris del Sínode 2023-2024, amb el tema: “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió”.

El document publicat ara en català és un Dossier concloent i conté:

Les conclusions finals, aprovades per l’Assemblea continental europea en la sessió final dels seus treballs (9 de febrer) i immediatament difoses. Constitueixen una mena de resum executiu del més extens Document Final.

El document final, aprovat en forma d’esborrany per l’Assemblea continental europea en la sessió final del 9 de febrer i complementat posteriorment pel Comitè de redacció amb les esmenes recollides per escrit després de l’intercanvi de l’assemblea.

La nota final dels bisbes, aprovada en la Sessió de clausura de la Trobada dels presidents de les Conferències Episcopals (11 de febrer) i immediatament difosa.