Data: 23 d’octubre de 2022

Arribem un any més a la Jornada del Domund, el Diumenge Mundial de les Missions. Aquest és un dia per pregar per les missions i per prendre consciència que tots som missioners i hem d’estar compromesos a ajudar aquells germans que han anat a terres llunyanes a predicar l’Evangeli, a portar el Regne de Déu. I quan diem que tots som missioners, no és una manera de parlar, és una realitat que forma part de la nostra vida des que hem rebut el Baptisme.

Ja l’any 1975, el Papa Sant Pau VI escrivia a la seva exhortació apostòlica “Evangelii nuntiandi” unes paraules que situen molt bé aquest tema: “Nosaltres volem confirmar una vegada més que la tasca de l’evangelització de tots els homes constitueix la missió essencial de l’Església; una tasca i missió que els canvis amplis i profunds de la societat actual fan cada cop més urgents. Evangelitzar constitueix, en efecte, la felicitat i la vocació pròpia de l’Església, la seva identitat més profunda. Ella existeix per evangelitzar, és a dir, per predicar i ensenyar, per ser canal del do de la gràcia, reconciliar els pecadors amb Déu, perpetuar el sacrifici de Crist a la santa Missa, memorial de la seva mort i resurrecció gloriosa”(EN 1975).

L’Església universal ens convoca avui, doncs, a la celebració d’un  nou dia de les missions, d’un nou dia del Domund, enguany amb el lema “Sereu els meus testimonis”.

Aquestes paraules pertanyen a l’últim diàleg que Jesús ressuscitat va tenir amb els seus deixebles abans de l’Ascensió al cel, com es descriu als Fets dels Apòstols: “L’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres i rebreu la seva força, perquè sigueu els meus testimonis a Jerusalem, a tota Judea, a Samaria i fins als confins de la terra” (Fets 1,8).

Efectivament, segons aquest relat dels Fets, va ser immediatament després de la vinguda de l’Esperit Sant sobre els deixebles de Jesús que per primera vegada es va donar testimoni de Crist mort i ressuscitat amb el denominat discurs missioner de sant Pere als habitants de Jerusalem. Així, els deixebles de Jesús, que abans eren febles, temorosos i tancats, van començar el període de l’evangelització del món. L’Esperit Sant els va enfortir, els va donar valentia i saviesa per testimoniar Crist davant de tothom.

Ara som nosaltres, els cristians que vivim en aquest moment de la història, els testimonis de la Resurrecció, perquè Crist el Senyor, és amb nosaltres i viu en nosaltres. Demanem avui especialment pels missioners de la nostra diòcesi i per tots els que prediquen la Paraula de Déu i comuniquen la seva vida a tants germans en llocs llunyans i siguem generosos amb la nostra col·laboració a les seves necessitats. Siguem valents també nosaltres a donar exemple i testimoniatge de Jesús al món.