Data: 7 de novembre de 2021

La campanya de Germanor, dia de l’Església Diocesana, torna a trucar a la porta del nostre cor, a fi que la nostra resposta sigui ben generosa. Però, tot i que truca a la porta del nostre cor, la crida que se’ns fa troba ressò en el nostre mateix cor. Perquè l’Església no és, de cap manera, per al creient en Crist, una realitat estranya, extrínseca a ell mateix. L’Església habita en el nostre cor, perquè tots i cada un de nosaltres som l’Església, el Cos de Crist, que peregrina per aquest món.

Entendre i viure el misteri de l’Església és entrar en el misteri de comunió de Déu mateix. L’Església és, com ens recorda el concili Vaticà II, tot citant sant Cebrià de Cartago, «poble unificat des de la unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant» (Lumen gentium, 4). La realitat de comunió en l’Església és essencial per a entendre qui som i quina és la nostra missió. De la comunió que portem en la nostra essència neix la comunió entre nosaltres i, com a expressió d’aquesta, la comunió de béns. Entre els creients en Crist hi ha una relació profunda que va més enllà de la carn i la sang; és la comunió que ens fa compartir els dons que hem rebut del Senyor per al bé dels germans. La diada de Germanor ens recorda que la comunió de béns ens demana la col·laboració econòmica amb la nostra Església a tots els nivells: diocesà, parroquial, comunitari.

La comunió de béns no és, doncs, una qüestió baldera, sinó necessària, perquè no podem pas afirmar que una cosa ens ha arribat al cor mentre no ens toca la butxaca —o la targeta de crèdit, diríem ara—. Portar endavant l’obra evangelitzadora, celebrativa i caritativa és responsabilitat de tots nosaltres. Ningú no pot mirar cap a un altre costat; és tasca de tots sense exclusió, perquè sense la col·laboració de tots no és possible.

La crida a la generositat que fa sempre l’Església per a totes les necessitats vol arribar al cor de tots perquè donin amb generositat, dintre les possibilitats de cadascú. Certament que, en la mesura en què siguem conscients dels béns que rebem de la mà generosa del Senyor, que ens mira sempre amb amor i té cura de nosaltres amb misericòrdia, serem generosos en la nostra donació personal i en la nostra aportació econòmica.

La nostra Església de Solsona té moltes obres de comunió, evangelització i caritat en marxa. Entre tots hem de fer possible una Església en què caminem més junts, essent cada dia més missioners, des de la comunió de béns, expressió del que som i vivim.