Data: 13 de juny de 2021

L’arquitecte Antoni Gaudí acostumava a dir amb admiració: «La litúrgia ho té tot previst!». La litúrgia és certament una extraordinària mestra de la fe i de l’espiritualitat. En aquest sentit, em sembla exemplar que el calendari litúrgic actual hagi posat, en dies successius, una festa dedicada a Jesús i una dedicada a la seva Mare. Divendres celebràvem la solemnitat del Sagrat Cor i ahir, dissabte, la memòria del Cor Immaculat de la benaurada Verge Maria.

L’Església celebra sempre la sobreabundància de l’amor de Déu Trinitat, que es dona en Crist i per l’Esperit Sant. El Pare ens dona el Fill en l’Eucaristia (Corpus) i a través del seu cor traspassat (Sagrat Cor) rebem el do i la força de l’Esperit Sant (Pentecosta). Són solemnitats del Senyor en què celebrem el mateix que commemorem en cada Eucaristia. Si la solemnitat del Corpus es relaciona amb el Dijous Sant, la del Cor de Jesús es relaciona amb el Divendres Sant, com una prolongació i contemplació dels misteris de Crist que ens salven.

Jesús ha reparat la humanitat davant Déu. L’Església s’uneix a aquesta reparació amb la fe, amb l’esperança, amb l’amor i amb les obres de caritat que procuren la justícia. No és una evasió de la realitat mitjançant pràctiques devotes; és un foc d’amor que, un cop entra en nosaltres, ens porta a lliurar la pròpia vida i a fer obres en favor dels més febles, segons ens va interpel·lant l’Esperit Sant.

Fa unes setmanes, vaig tenir el goig de reunir-me amb entitats catòliques que treballen intensament pels més desfavorits. Les accions d’aquestes entitats són una de les expressions contemporànies de l’amor de Crist als més febles.

Voldria subratllar també que Ia litúrgia ens dona una bona lliçó quan l’endemà de la celebració del Sagrat Cor ens proposa recordar la del Cor Immaculat de la benaurada Verge Maria. El culte a aquesta advocació procedeix de sant Joan Eudes i va ser propagada, sobretot, per sant Lluís Maria Grignion de Montfort. Sant Antoni Maria Claret va ser un gran impulsor de la devoció al Cor de Maria i va anomenar «Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria» la congregació que va fundar a Vic l’any 1849. Fa unes dècades, el papa sant Joan Pau II va escollir les paraules Totus tuus com a lema episcopal. Aquestes paraules pertanyen a la consagració al Cor de Maria: «Tot teu soc, i tot el meu és teu. En tot allò meu t’acullo. Dona’m el teu cor, Maria».

Les celebracions del Sagrat Cor de Jesús i del Cor de Maria recorden que l’Església viu de l’amor del Déu Trinitat i que ha de tenir un cor maternal envers tots i, especialment, envers els vulnerables. Precisament, sant Joan XXIII va titular Mater et magistra («Mare i mestra») una de les seves encícliques sobre la missió social de l’Església. I sant Pau VI va oferir a Maria el nou títol de Mare de l ’Església.

Benvolguts germans i germanes, acabem demanant la intercessió de la Mare de Déu: «Santa Maria, Mare de Déu i mare nostra, ens acollim a la teva protecció, lliura’ns de qualsevol perill, oh Verge gloriosa i beneïda».