Data: 12 de novembre de 2023

Avui celebrem la jornada de Germanor, també coneguda com a Dia de l’Església Diocesana, arreu de les diòcesis espanyoles. Cada segon diumenge de novembre l’arxidiòcesi de Barcelona se suma a aquesta jornada, en què retem comptes de la nostra activitat*. En un exercici de transparència, expliquem les xifres que resumeixen tot un any de vida pastoral, litúrgica, cultural, educativa i d’acció caritativa.

En el context d’un món convuls, tots els membres del Poble de Déu (ministres ordenats, consagrats i laics) som cridats a anunciar l’esperança que neix de l’Evangeli. És important que prenguem consciència de la missió que hem rebut de Jesucrist i descobrim com portar-la a terme en el moment present de la nostra història.

La missió pròpia de l’Església és anunciar Jesucrist i fer possible un món més fratern i humà. Si bé la primera correspon a tot el Poble de Déu, la segona és la labor més pròpia i específica dels laics.

El papa Francesc ens convida a preparar-nos per participar activament en el Jubileu Ordinari del 2025 que tindrà com a lema: «Pelegrins de l’Esperança». El Sant Pare desitja despertar en nosaltres l’anhel evangelitzador i, a més, vol que ho fem amb alegria. Una alegria que neix d’acollir l’amor de Déu. Una alegria que es fa més intensa amb l’experiència d’anunciar i compartir l’Evangeli.

Quan participem junts en la missió units a Crist obtenim fruit abundant. Així ho va proposar Jesús, que va enviar els seus deixebles de dos en dos a evangelitzar, a mostrar al món la tendresa de Déu. L’Església, seguint el testimoni de Jesús, a través de persones amb noms i cognoms, es fa propera als més necessitats i a tots els homes i dones de bona voluntat, creients i no creients, que necessiten sentir-se escoltats, abraçats, estimats, persones que necessiten una proposta d’esperança per a les seves vides.

Benvolguts germans i germanes, aprofito aquest escrit per agrair profundament als cors generosos el seu temps, la seva pregària i el seu suport econòmic. La seva generositat ajuda a fer possible la missió de l’Església. Tots nosaltres formem el Poble de Déu, un poble unit per la fe en Jesucrist, que viu humanitzant el seu entorn, transformant les persones i construint una societat més humana i esperançada.

Que Déu us beneeixi, us guardi i us ompli de la seva pau.

 

*Consulteu la memòria anual d’activitats de l’Església Arxidiocesana de Barcelona en el següent enllaç.