Data: 8 de gener de 2023

Amb la festivitat del Baptisme del Senyor, que avui celebrem, tanquem el temps de Nadal que ha estat certament breu aquest any. Han estat dies d’àpats familiars i celebracions litúrgiques especialment la solemnitat del Nadal del Senyor i la seva Octava, Sant Esteve, la festivitat de la Sagrada Família, la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu i la solemnitat de l’Epifania del Senyor. Dies també plens de joia perquè rebem el Senyor en el nostre cor després de l’espera joiosa que ha suposat l’Advent.

Avui escoltem a l’evangeli (Mt 3,13-17) que l’Esperit del Senyor reposà, en forma de colom, sobre Jesús quan va ser batejat en el Jordà tot i que el mateix Joan Baptista es resistia i no volia batejar-lo, sinó ser ell batejat per Jesús.

Aquesta festa del Baptisme ens recorda també el nostre propi baptisme. Jesús és batejat per Joan al riu Jordà perquè nosaltres poguéssim un dia rebre el baptisme de Jesús. I si aquesta festa d’avui és també una Epifania, una «manifestació» de la divinitat de Jesucrist, la nostra vida de batejats ha de ser també manifestació de la presència del Senyor a les nostres vides, manifestació que som fills seus. Perquè hem de sentir també adreçades a nosaltres les paraules del Pare del cel que ens diu:«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut» (Mt 3,17).

Tota la vida del Senyor va ser manifestació de la seva divinitat, de  la unció que havia rebut de l’Esperit Sant, del seu amor.Tota la nostra vida ha de ser també manifestació del triomf de la gràcia i de l’amor de Déu sobre la foscor i el pecat. Epifania, Baptisme de Jesús, primer miracle a Canà de Galilea, són tres moments d’especial manifestació a la vida de Jesús. I jo?, i nosaltres?, a lesnostres vides, som realment manifestació i presència de Jesús per als altres?

Havent començat l’any 2023 amb incerteses, amb nous projectes i també amb esperances i reptes, amb aquesta celebració tornem a l’anomenat temps durant l’any. Tornem a viure com a cristians, batejats, fills de Déu, en la vida quotidiana. Com se’ns anunciava el dia de l’Epifania del Senyor: «Tots els dies són sants i bons per als qui estan en gràcia de Déu». Demanem avui al Senyor el do de ser presència seva per als altres, i de reconèixer-lo en cada persona i en cada esdeveniment i, així, poder viure sempre dies sants i bons. Que tingueu un 2023 ple de la gràcia del Senyor.