Data: 27 de juny de 2021

Algú tan poc sospitós de menyspreu de la llibertat de consciència com sant Joan Enric Newman, en la seva etapa de fidel anglicà en recerca de la veritat, afirmava: «Una revelació no és donada si no existeix autoritat que decideixi què és el que ens hi ha estat donat. I així, a fi de distingir els progressos autèntics dels falsos, és necessària una autoritat suprema; sense una “seu infal·lible” l’única unitat possible és un conglomerat d’opinions, una uniformitat buida.»

Som ben a prop de la festa de Sant Pere i Sant Pau. I al redós d’aquest dia som convidats a refermar la nostra comunió amb la persona i el magisteri del Papa; i, al mateix temps, a ser generosos en la col·lecta anomenada «Òbol de sant Pere». El qui és el bisbe de la ciutat on vessaren la seva sang els apòstols Pere i Pau, columnes de l’Església, és aquella autoritat suprema, que ens deia el cardenal Newman, que té la característica de la infal·libilitat, en el que li és propi. Però, a més, la comunió amb la seu de Roma és una necessitat per a la catolicitat de tota Església arreu del món; una comunió que ens demana mirar i escoltar amb docilitat el que ens ensenya el bisbe de Roma, en aquests moments el sant pare Francesc.

És tan important la comunió amb el Papa que en depèn la comunió amb l’Església de Crist; i, en el fons, la comunió amb Crist mateix. Per això, encara que veus «pietoses» o altres d’«avançades» ens indiquessin de recórrer camins que ens apartessin de la comunió amb el Sant Pare, nosaltres no n’hem de fer cap cas. «On hi ha Pere, allí hi ha l’Església», deien els cristians dels primers segles. També nosaltres hem de viure amb aquesta certesa. No és pas el Papa el qui ha de fer i dir el que nosaltres volem, sinó a l’inrevés: som nosaltres els qui hem d’acollir de cor el que ens ensenya el Sant Pare i esforçar-nos a complir el que ens mana, per tal de viure en la comunió eclesial.

En el nostre camí sinodal diocesà ens trobem ara amb el fet que Francesc, papa, ha convocat el Sínode de Bisbes per a l’any 2023 amb el tema: «Per una Església sinodal: comunió, participació i missió»; i és voluntat seva que aquest també s’inauguri i es treballi en les Esglésies locals. Així ho farem. El diumenge 17 d’octubre celebrarem, com ens ha estat manat, l’obertura diocesana del Sínode de Bisbes, i, en els àmbits diocesans de comunió, treballarem els qüestionaris que ens arribaran des de la Santa Seu.