01 de Gener de 1969
Comunicació pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense —
docCet1_69.doc