Data: 16 de febrer de 2020

Aquest cap de setmana se celebra un congrés a Madrid en el qual participen totes les diòcesis espanyoles. La nostra ha enviat a dotze persones cobrint la quota assignada amb un criteri de proporcionalitat perquè els dos mil participants representessin a tot el Poble de Déu, fonamentalment format per laics i que a la vegada fos escoltada pels pastors i els membres de la Vida Consagrada. Els tres grups configuren l’Església que camina per la història vivint fraternalment el misteri de Jesucrist i anunciant el seu missatge al món sencer.

La celebració d’aquest Congrés de Laics. Poble de Déu en Sortida és un dels objectius que es va fixar la Conferència Episcopal Espanyola per a aquest quadrienni que ara acaba i que ha estat preparat durant més de dos anys per la Comissió d’Apostolat Seglar amb reunions i estudis que expliquen la realitat del laïcat en totes les Diòcesis, Congregacions, Moviments i Associacions i, després de diversos mesos de feina, s’ha elaborat un esquema de treball que recull les aportacions de 2.485 grups, integrats per més de 37.000 persones. Els grups han reflexionat conjuntament i han pogut compartir idees i propostes al voltant de la vocació i missió dels fidels laics en el context de la nostra societat i de la nostra Església.

L’esquema o instrument de treball s’ha titulat “Un laïcat en acció. Viure el somni missioner d’arribar a totes les persones”, s’ha fet arribar durant les últimes setmanes a tots els grups i serveix de base per a la reflexió del conjunt dels reunits en el Congrés. El contingut és molt clar i s’ha dividit en quatre apartats que resumeixen els reptes que la nostra evangelització té plantejats i com el laïcat té l’enorme responsabilitat de protagonitzar i mantenir molt alta la seva quota de participació.

Els apartats són els següents: I. INTRODUCCIÓ (Estem vivint una experiència de l’Esperit; és un procés sinodal, espiritual i de discerniment; descriu i explica l’estructura per a, finalment, definir l’escolta i el diàleg).  II. RECONÈIXER (S’apunten els llums, les ombres, els signes d’esperança i els reptes del laïcat en els moments presents). III. INTERPRETAR (On es defineix la vocació laïcal des del do i la potenciació d’una eclesiologia missionera) i IV. TRIAR (Tracta de trobar cabals de creixement personal i comunitari i de cuidar de manera especial alguns processos: impulsar la corresponsabilitat en el si de l’Església, assumir un major compromís en el món i oferir una renovada formació). Acaba amb una CONCLUSIÓ, les últimes paraules de la qual són les següents: Volem ser el Poble de Déu, missioner i sant, en el nostre context. Ens posem en les mans de l’Esperit que ens precedeix i guia en aquest camí sinodal com a Poble de Déu en sortida.

Durant tres dies, 14, 15 i 16 de febrer, en el Pavelló de Vidre de la Casa de Campo de Madrid ens reunim tots els participants per escoltar unes ponències d’experts, reflexionar sobre unes experiències i uns testimonis, celebrar l’Eucaristia i una Vetlla de Pregària, participar en un concert-festival i acabar amb la ponència conclusiva final que obri les portes per a un futur més esperançador, més responsable i amb un índex de participació més elevat en les tasques eclesials.

Esperem que aquest Congrés serveixi per obtenir abundants fruits. Demano les vostres pregàries.