Data: 24 de gener de 2021

Quan es fixa una jornada per recordar o celebrar alguna cosa, hi ha el perill de limitar a un sol dia la importància del motiu que s’intenta destacar. I, en general, els promotors d’aquests records, -siguin de salut, de trànsit o de problemes universals-, pretenen fer-nos reflexionar sobre el tema amb més intensitat durant aquest dia, però volen que ens acompanyi la resta de l’any perquè el nostre actuar estigui d’acord amb les pretensions anunciades, ja siguin la salut mental, el dia de l’arbre o la jornada de la pau.

Aquest diumenge els catòlics celebrem la JORNADA DE LA PARAULA DE DÉU, que és una iniciativa promoguda pel papa Francesc des de fa dos anys. Per descomptat que no es tracta d’inventar ara una nova activitat en  la vida cristiana: la Paraula de Déu ha estat sempre en el cor de tots els cristians, en les explicacions de totes les comunitats i, en definitiva, en totes les celebracions de l’Església. És una part essencial de la nostra fe que ja es professava de manera emotiva i solemne a les catacumbes i als domicilis particulars de les primeres famílies cristianes i ha estat l’aliment espiritual al llarg dels segles fins a arribar al moment present, on tots ens adonem de la gran quantitat de passatges bíblics que es proclamen en les nostres celebracions.

Però, malgrat el que hem dit anteriorment, el Papa encara ha fet un pas més i desitja que en les nostres vides la importància de la Paraula augmenti, perquè el coneixement, l’afecte i l’acceptació de les orientacions que s’hi contenen no acaben mai. Sempre podem anar més enllà. Necessitem la seva escolta perquè il·lumini l’actuació diària i ens guiï en les relacions amb Déu i amb els altres.

La lectura de la Paraula no està pensada per incrementar l’erudició, per situar millor les dades geogràfiques o per conèixer més profundament la història de les comunitats humanes, sinó per comprendre el designi de Déu sobre la humanitat i, concretant una mica més, perquè la nostra vida sigui més autèntica, més coherent, més evangèlica.

M’alegra constatar que quan es programa algun curs de formació o es proposen xerrades informatives, són molt ben acceptades totes les que fan referència a la Paraula de Déu. Hi ha com una mena de curiositat per acostar-se al text bíblic que, d’altra banda, ha de ser superada per l’interès per l’aprofitament personal i per l’aprofundiment comunitari. Val la pena que aquest diumenge ens esperoni a tots cap a un intens acostament a la Revelació: el bisbe i els sacerdots, preparant bé les homilies, enriquint-les amb estudis bíblics; els religiosos, meditant i aplicant en les seves comunitats els passatges diaris de la Bíblia que els permeten desenvolupar i transmetre els seus carismes; els catequistes, grups d’oració, equips d’acció caritativa, pregant sempre amb textos bíblics; els professors de religió, animant els alumnes a la seva lectura setmanal; els pares i  les famílies en general, disposant d’una Bíblia a casa perquè els seus fills i tots els membres la consultin amb naturalitat; i a tothom, aconsellant almenys cinc minuts de lectura diària de la Paraula de Déu.

A més a més de les moltes iniciatives que es proposen, us vull convidar a dues activitats que la diòcesi ha preparat: la presentació de la Setmana de la Paraula, dimarts que ve a les 18.30 h., a la Casa de l’Església, i la pregària de dijous que ve a les 19 h, a l’IREL.