Dimarts dia 7 de setembre, es va presentar el Document preparatori per a la propera Assemblea general del Sínode dels bisbes, prevista per a l’octubre de 2023, i que portarà per tema «Per una Església sinodal: comunió, participació i missió». Per acompanyar concretament l’organització dels treballs també s’ha proposat un Vademecum metodològic, properament disponible en català.

El Document preparatori, ja disponible en català, s’ofereix com un servei per al camí sinodal, com a instrument per afavorir la primera fase d’escolta i consulta del Poble de Déu en les Esglésies particulars (octubre de 2021- abril de 2022), amb l’esperança de contribuir a posar en moviment les idees, les energies i la creativitat de tots aquells que participaran en l’itinerari i alhora facilitar la coparticipació dels fruits dels seus compromisos.