El Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), el cardenal Joan Josep Omella, ha nomenat vicedegà de la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes per al trienni 2020-2023 al Dr. Albert Viciano, de la qual forma part del cos de professors ordinaris i actualment n’era el Cap d’estudis.

Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Granada (1980), Llicenciat i Doctor en Teologia (1982 i 1984) per la Universitat de Navarra (Pamplona) i Doctor en Filologia Clàssica (1993) per la Universitat de Navarra, actualment és professor de Patrologia i Cristianisme Primerenc a l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós i professor convidat de Llengua llatina a la Facultat de Teologia de Catalunya. Enguany, a més, ha estat l’encarregat de pronunciar la lliçó inaugural del curs 2019/2020 de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, amb el títol «El debat teològic en la crisi iconoclasta dels segles VIII i IX a l’Imperi Bizantí».

El nou vicedegà està habilitat per a la docència i la investigació en la seva especialitat (Patrologia i Història de l’Església Antiga) per la Facultat de Teologia de Paderborn (Alemanya) des de l’any 1999. També ha treballat com a becari de la Fundació Alexander von Humboldt en el Franz Joseph Dölger-Institut de la Universitat de Bonn (Alemanya) l’any 1987, i com a professor de Teologia a les Universitats de Navarra (1984-1987) i Catòlica San Antonio de Múrcia (1999-2012). El Dr. Viciano va ser ordenat prevere pel papa sant Joan Pau II l’any 1984 a la Basílica de Sant Pere (Roma). 

Recerca i publicacions

Les principals línies de recerca del Dr. Viciano s’han centrat en el pensament teològic (cristologia i soteriologia) d’alguns Pares de l’Església i en l’exegesi bíblica d’aquests, així com en les relacions dels pensadors cristians dels primers cinc segles amb la cultura greco-romana. Els escriptors cristians de l’Antiguitat que constitueixen el seu principal objecte d’estudi són Tertul·lià de Cartago, Arnobi de Sica, sant Agustí, sant Gregori de Nissa i Teodoret de Cir. Actualment investiga el procés de cristianització de l’Imperi romà.

El Dr. Viciano també ha publicat diverses monografies i articles sobre les temàtiques de les quals n’és especialista.