Data: 7 de juny de 2020

És propi dels humans donar sepultura digna a les persones que han mort. Un signe clar de presència humana en un lloc i un temps són els enterraments que s’hi troben. En raó de la seva dignitat,a una persona humana, no se l’abandona mai en la seva mort, se li dóna sepultura. Els cristians, entre les obres de misericòrdia corporals, hi tenim la d’enterrar els morts.

En aquest temps d’alarma sanitària hem viscut amb dolor – molts de vosaltres en primera persona– la mort de persones estimades. I no solament el sofriment de no poder acompanyar-los en la seva greu malaltia, sinó a més el trencament de cor per no poder viure el dolor en la celebració cristiana, que ens obre a l’esperança, i per no poder ser presents tots els familiars més propers en el moment de la sepultura. I això ha estat d’aquesta manera, no solament amb els qui amb mort per la malaltia vírica que ens assota, sinó també amb els qui han mort per altres causes.

L’Església, per mitjà dels seus sacerdots, ha estat, dins de les possibilitats, a prop de les famílies que han patit la mort d’un ésser estimat. Ho ha fet en la pregària en els cementiris o en els tanatoris. A més també amb la paraula de proximitat en aquests moments de dolor; i amb la pregària sobretot en les celebracions de la missa, fent-los presents amb el seu nom, tot pregant pel seu etern descans.

Ara, quan les mesures sanitàries ho fan possible, serà bo que les famílies celebreu funerals pels vostres difunts. Pregar pels nostres difunts és, al mateix temps, un dret i un deure de tot cristià. En les parròquies, els vostres rectors acolliran la vostra voluntat de celebrar una missa funeral pel qui ens han deixat. La millor pregària que podem oferir pels nostres difunts és la celebració de la missa en sufragi per ells. En la celebració cristiana el nostre dolor s’uneix amb l’esperança de l’amor misericordiós de Déu, amb la certesa de la resurrecció i de la vida eterna.

En el moment que sigui possible, tant a nivell diocesà com de cada població, serà bo que se celebri un funeral per tots els difunts en aquest temps de pandèmia que estem vivint. El dolor és compartit per tots nosaltres, com la gran família que som. Tots necessitem compartir aquest dolor amb els altres i, al mateix temps, acollir l’esperança en els nostres cors, la qual té la seva font en Jesucrist, mort i ressuscitat, en qui tenim la certesa que l’Amor és més fort que la mort.