Data: 4 de juliol de 2021

La paraula sínode té diversos significats (fer un camí al costat d’altres persones…), però nosaltres, en aquest cas, ens volem fixar en una accepció: la reunió d’alguns bisbes de l’Església universal, convocats pel Papa, per reflexionar sobre un tema concret que afecta la vida eclesial. La família, les vocacions, el sacerdoci, la catequesi, el laïcat… són algunes qüestions que s’han abordat en el passat i, sempre, el Papa, amb les aportacions dels pares sinodals, elabora al final de la trobada un document adreçat als catòlics amb les orientacions oportunes per a la seva vida i per a la seva missió.

En aquesta ocasió el papa Francesc afronta una qüestió que el preocupa molt i que vol que tots els catòlics hi reflexionin en profunditat i actuïn en conseqüència. Ha titulat el sínode “PER UNA ESGLÉSIA SINODAL: COMUNIÓ, PARTICIPACIÓ I MISSIÓ”, amb una fase final  l’octubre de 2023 per a la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Des d’ara fins llavors hi ha un itinerari assenyalat per a les diferents fases, que és el següent:

  • 9-10 d’octubre de 2021, obertura amb el Sant Pare al Vaticà; 17 d’octubre, diumenge, obertura a les Esglésies particulars.
  • Octubre 2021- abril 2022, fase a les Esglésies particulars i en altres realitats eclesials. Es compta amb la participació i suport de les Conferències Episcopals dels diferents països o regions.
  • Setembre 2022 – març 2023, fase continental.
  • Octubre de 2023, fase de l’Església Universal.

Hi ha una Secretaria del Sínode que s’encarregarà d’enviar els documents preparatoris perquè funcionin bé les diferents fases previstes. A més, cada bisbe nomenarà un responsable diocesà de la consulta que pugui ser punt de referència i enllaç amb la Conferència Episcopal. També se’ns diu que la consulta al Poble de Déu en cada Església particular es clausurarà amb una reunió presinodal, que serà el moment culminant del discerniment diocesà.

És un ambiciós programa de consulta i de participació per tal que tots els membres del Poble de Déu tinguin l’oportunitat de donar la seva opinió i col·laborar, amb la seva presència i amb la seva reflexió, en la dinàmica de caminar junts amb altres germans fent en la pràctica un exercici de corresponsabilitat pastoral.

Aquesta convocatòria es va fer pública el passat 21 de maig en una roda de premsa al Vaticà. Uns dies més tard vam poder anunciar aquesta iniciativa papal a tots els assistents a la nostra Assemblea Diocesana. En vam donar només la notícia i en vam explicar breument l’itinerari i la disposició del Sant Pare, que convida tots els catòlics a implicar-se en aquesta consulta universal.

No hi ha cap mena de dubte que les característiques que envolten aquest Sínode ens obliguen a revisar el nostre propi plantejament proposat el passat estiu com a Pla Diocesà de Pastoral (2020-2024), ja sigui adaptant els nostres objectius diocesans als de la consulta sinodal o bé sumant les dues línies d’actuació i participant en els dos projectes. Molts de nosaltres ja estem acostumats a treballar en equip i no se’ns farà estrany seguir amb el procediment que se’ns proposa. Durant el mes de setembre es valoraran les alternatives i s’estudiarà la documentació que arribi des de la Secretaria del Sínode. També dedicarem altres comentaris semblants a aquest per informar dels diferents continguts i per explicar la importància del mètode sinodal.