04 Octubre 1972
Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Epsicopal Tarraconese

docCet04101972.doc