El proper mes d’octubre començarà un camí sinodal de tres anys de durada que s’articularà en tres fases —la diocesana, la continental i la universal—. Aquest treball,  —una proposta inèdita fins ara— conduirà a la celebració de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels bisbes, a l’octubre de 2023, amb el tema «Per una Església sinodal: comunió, participació i missió». Segons l’Oficina de Premsa de la Santa Seu, «no es tracta només d’un esdeveniment, sinó d’un procés que involucra en sinergia a tot el Poble de Déu, al Col·legi episcopal i al bisbe de Roma, cadascú segons la seva pròpia funció».

Aquest nou itinerari sinodal, aprovat pel papa Francesc, s’inaugurarà al Vaticà els dies 9 i 10 d’octubre mentre que a les diòcesis, l’obertura del Sínode, presidit pel respectiu bisbe, tindrà lloc el diumenge dia 17 d’octubre.

La fase diocesana (octubre 2021-abril 2022)

La fase diocesana començarà el mes d’octubre d’aquest any fins a l’abril de 2022. «L’objectiu d’aquesta fase és la consulta del Poble de Déu amb la finalitat de què el procés sinodal es realitzi en l’escola de la totalitat dels batejats». «La Secretaria General del Sínode enviarà un Document preparatori, acompanyat per un qüestionari i un Vademecum amb propostes per a fer la consulta a cada diòcesi. També s’enviarà aquest Document als dicasteris de la Cúria romana, a les Unions de Superiors i Superiores i altres unions, a les Federacions per a la vida consagrada, als Moviments internacionals de laics, a les Universitats i Facultats de Teologia», explica l’Oficina de Premsa de la Santa Seu en un comunicat.

Cada bisbe haurà de nomenar, abans de l’obertura del Sínode, a un responsable —o equip— diocesà per a la consulta sinodal, que serà el contacte amb la Conferència episcopal. Un cop es clausuri la fase diocesana, cada diòcesi haurà d’enviar les seves contribucions a la pròpia Conferència Episcopal.

Amb tota la informació que es recopili, la Secretaria General del Sínode redactarà un primer Instrumentum Laboris, que es publicarà abans del mes de setembre de 2022. Serà aleshores quan s’iniciï la fase continental (des del setembre de 2022 fins al març de 2023). «La finalitat d’aquesta fase és dialogar a nivell continental sobre el text del primer Instrumentum Laboris, realitzant un ulterior acte de discerniment a la llum de les particularitats culturals específiques de cada continent», segons apunta el comunicat. Les assemblees continentals es conclouran amb la redacció d’un document final que haurà de ser enviat el mes de març de 2023 a Roma. Amb tota aquesta informació, la Secretaria General del Sínode redactarà el segon Instrumentum Laboris abans de juny de 2023.