Estimats germans i germanes, bon dia,
En aquesta tercera catequesi sobre els sagraments ens centrarem en la confirmació o crismació, que s’ha d’entendre en continuïtat amb el baptisme, al qual va lligada de manera inseparable. Aquests dos sagraments, junt amb l’eucaristia, formen una única acció, que s’anomena la iniciació cristiana , en la qual som inserits en Jesucrist mort i ressuscitat i esdevenim noves criatures i membres de l’Església. És per això que originàriament aquests tres sagraments se celebraven en un mateix acte, al final del camí catecumenal, normalment a la vetlla pasqual. Així es consolidava el camí de formació i integració gradual a la comunitat cristiana, que podia durar alguns anys. S’anaven fent passos per arribar al baptisme, i a continuació, a la confirmació i a l’eucaristia.
Normalment es parla del sagrament de la crismació , paraula que significa ‘unció’. I, efectivament, mitjançant l’oli anomenat crisma sagrat som confirmats, amb la potència de l’Esperit, a Jesucrist, el qual és l’únic ungit , el Messies, el Sant de Déu. El terme crismació ens recorda doncs que aquest sagrament aporta un creixement de la gràcia baptismal: ens uneix més fermament a Crist, porta a compliment el nostre vincle amb l’Església, ens dóna una força especial de l’Esperit Sant per a difondre i defensar la fe, per a confessar el nom de Crist i per a no avergonyir-nos mai de la seva creu (cf. Catecisme de l’Església catòlica , n. 1303).
Per això és important procurar que els nostres infants, els nostres joves, rebin aquest sagrament. Tots nosaltres ens preocupem que siguin batejats, i això és bo, però potser no donem tanta importància al fet que rebin la confirmació. Així es quedaran a la meitat del camí i no rebran l’Esperit Sant, que és tan important en la vida cristiana, perquè ens dóna la força per a continuar endavant. Pensem-hi una mica, cadascun de nosaltres: realment procurem que els nostres infants, els nostres joves siguin confirmats? És important, això, és important! I si vosaltres, a casa vostra, teniu infants, joves, que encara no han rebut la confirmació i tenen edat per a rebre-la, feu tot el possible perquè completin la iniciació cristiana i rebin la força de l’Esperit Sant. És important!
Naturalment és important oferir als confirmands una bona preparació, que ha d’intentar conduir-los a una adhesió personal a la fe en Crist i a desvetllar en ells el sentit de pertinença a l’Església.
La confirmació, com tots els sagraments, no és obra dels homes, sinó de Déu, que s’encarrega de la nostra vida per a modelar-nos a imatge del seu Fill, per a fer-nos capaços d’estimar com ell. Això ho fa infonent en nosaltres el seu Esperit Sant, l’acció del qual impregna tota la persona i tota la vida, com es reflecteix en els set dons que la Tradició, a la llum de la Sagrada Escriptura, sempre ha assenyalat. No us preguntaré si recordeu els set dons. Segurament els sabeu tots… Els diré jo en nom vostre. Quins són aquests dons? La saviesa, la intel·ligència, el consell, la fortalesa, la ciència, la pietat i el temor de Déu. I aquests dons ens són donats amb l’Esperit Sant en el sagrament de la confirmació. A aquests dons tinc la intenció de dedicar les catequesis que seguiran a les dels sagraments.
Quan acollim l’Esperit Sant en el nostre cor i el deixem actuar, Crist mateix es fa present en nosaltres i pren forma en la nostra vida; a través nostre, serà Crist mateix qui pregui, qui perdoni, qui infongui esperança i consol, qui serveixi els germans, qui es faci proper als necessitats i als darrers, qui creï comunió, qui sembri pau. Penseu com n’és, d’important, això: per mitjà de l’Esperit Sant, Crist mateix ve a fer tot això enmig nostre i per nosaltres. Per això és important que els infants i els joves rebin el sagrament de la confirmació.
Estimats germans i germanes, recordem que hem rebut la confirmació! Tots nosaltres! Recordem-ho en primer lloc per a agrair al Senyor aquest do, i després per a demanar-li que ens ajudi a viure com veritables cristians, a caminar sempre amb joia d’acord amb l’Esperit Sant que ens ha estat donat.