Data: 12 de setembre de 2021

De manera inconscient, en el títol d’aquest comentari m’ha sortit la referència al Papa en parlar del Sínode de Bisbes que ell ha convocat per celebrar durant el mes d’octubre de l’any 2023.

Perquè, parlant amb propietat, no és un sínode seu sinó de tota l’Església. Ell pren la iniciativa de convocar-lo, però el seu desenvolupament i resultats afecten tota la comunitat eclesial. En aquest sentit tenim una qüestió prèvia a la qual recorrem constantment: tots sabem que el primer i gran impulsor de la marxa de l’Església és el Senyor que, amb la seva gràcia i la seva fortalesa, fa possible que es manifesti com un sagrament o senyal i instrument de l’íntima unió amb Déu i de la unitat de tot el gènere humà (cf. LG 1). Els gestos i les iniciatives del Papa sempre s’inspiren i es deixen acompanyar per l’acció de l’Esperit.

El papa Francesc ha insistit en la responsabilitat i participació de tots els catòlics en aquest esdeveniment. Per a ell és primordial escoltar tothom i, si ha triat el tema de la sinodalitat (fer camí al costat dels altres) és perquè tothom doni la seva opinió amb la finalitat de complir amb el propòsit fundacional de viure amb coherència els mandats del Senyor, anunciar-los amb alegria als altres i responsabilitzar-se d’algunes tasques eclesials.

Explícitament comporta una altra exigència: que les diòcesis i altres institucions promoguin un itinerari similar i complementari a la proposta per a l’Església universal. Això obliga la nostra diòcesi a col·laborar en aquesta iniciativa papal i a tractar d’harmonitzar el seu plantejament amb les resolucions del nostre Pla Diocesà de Pastoral (2020-2024). Estic convençut que no ens serà difícil encaixar els dos nivells de reflexió. Durant el curs passat molts heu pensat com aplicar a la diòcesi i a cadascuna de les parròquies les intuïcions del nostre Pla que, com recordareu, va ser elaborat per una gran majoria que demanava participació en allò que interessava a tothom, com és la presència de l’Església de Jesucrist en la societat actual.

Se seguirà el mateix estil de treball que es va presentar per dissenyar el Pla Diocesà per respondre els qüestionaris que s’enviaran des de la Secretaria del Sínode a totes les diòcesis del món. Nosaltres hi participarem amb interès, amb il·lusió i amb una gran esperança per renovar la nostra comunitat eclesial per assumir majors responsabilitats, dedicar més temps i posar les nostres qualitats al servei de tots.

En un recent article el sotssecretari del Sínode ens recordava les bases de la sinodalitat i explicava la història d’aquest mètode -que pertany a l’essència mateixa de la dimensió comunitària i que s’ha expressat al llarg dels segles- per acabar la seva reflexió en les disposicions del Concili Vaticà II. Adduïa la famosa frase de sant Joan Crisòstom quan afirmava que “Sínode és nom d’Església”, és a dir, que són sinònims. I insistia que el punt de referència és sempre Crist Ressuscitat i la seva crida a la conversió, a la renovació i a la purificació personal i comunitària.

Aquesta reforma de l’Església vol ser radical: vol una revitalització de la mateixa des del primat de la caritat; vol mantenir ben alt el procés comunitari, fugint de la temptació individualista; vol, finalment, que “sortim” de les nostres petites comoditats i “donem testimoniatge” a tothom per arribar a les perifèries que necessiten la llum de l’Evangeli.

Us demano les vostres oracions i la vostra col·laboració en aquest il·lusionant projecte.