Recull de les cartes dominicals dels bisbes de Catalunya

El proper diumenge 20 d’octubre l’Església celebra la Jornada Mundial de les Missions, anomenada també el diumenge del Domund, organitzada per les Obres Missionals Pontifícies, la institució de la Santa Seu encarregada de buscar mitjans per impulsar l’activitat missionera de l’Església. Enguany, aquesta Jornada, amb el lema “Batejats i enviats”, està emmarcada en el mes missioner extraordinari, convocat amb motiu dels cent anys de la promulgació de la carta apostòlica de Benet XV Maximum illud sobre l’activitat missionera.

Els bisbes de Catalunya centren els seus escrits dominicals a parlar del Domund, així com de la Trobada “Pau sense Fronteres. Religions i Cultures en diàleg ” i del projecte vacances per a famílies nombroses.

Vuit de les cartes dominicals parlen del Domund. L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas , diu que la Jornada Mundial de les Missions “és una bona oportunitat per pregar i donar suport als nostres missioners que, en països llunyans, es deixen la pell al costat dels més desafavorits de la terra, tot portant-los l’esperança del missatge de Jesús” i que, en aquest mes missioner, el Papa ens convida a “ser també nosaltres missioners en els nostres propis ambients, aquí, a casa nostra”. Diu que en el missatge per aquesta Jornada el Papa ens recorda que “com a catòlics tenim «una riquesa per donar, per comunicar, per anunciar” i que “aquest és el sentit de la missió”. Afirma que “cal «tornar a trobar el sentit missioner de la nostra adhesió de fe a Jesucrist», perquè aquesta fe «l’hem rebuda gratuïtament com un do en el baptisme i gratuïtament hem de compartir-la, sense excloure ningú»” i que el papa Francesc “ens demana també que trenquem amb les nostres comoditats, que sortim de la nostra zona de confort i ens donem als altres”. Informa que “enguany, les Obres Missionals Pontifícies han volgut fer conèixer la tasca dels nostres missioners a través d’una «cadena de bondats», on expliquen els treballs concrets realitzats per ells en els territoris de missió” i que “en aquesta «cadena» podem tenir present especialment els nostres trenta-tres missioners i missioneres, fills de la nostra arxidiòcesi, que han estat enviats arreu del món”. Finalment, demana que “preguem especialment avui per ells i col·laborem generosament perquè tinguin els mitjans necessaris per a continuar en la seva missió” i diu que “també nosaltres som «batejats i enviats»” i que se’ns recorda “la gràcia del baptisme que hem rebut i la necessitat de compartir i de comunicar la fe sense excloure ningú”.

El cardenal Joan Josep Omella, recorda que el papa Francesc “ha volgut aprofitar el gran impuls de l’activitat missionera de l’Església, dut a terme per Benet XV, per cridar-nos novament a tots a l’anunci joiós de l’Evangeli convocant un Mes Missioner Extraordinari” i “ens demana que aquest mes d’octubre sigui un temps de gràcia intensa i fecunda, per promoure iniciatives i intensificar la pregària, que és l’ànima de tota l’acció missionera”. Diu que “això ens ho recorda la nostra Mare Església, que va nomenar patrona de les missions la religiosa carmelita santa Teresa de l’Infant Jesús”. Afirma que “avui som conscients que tot el món és terra de missió” i que “tots els que hem rebut els sagraments de la iniciació cristiana som cridats per Jesús a ser els seus deixebles i els seus missioners al món, cadascú segons la seva vocació i segons les circumstàncies particulars de la seva vida”. Afirma també que només és possible ser testimonis de Jesús i del seu Evangeli, en les actuals circumstàncies i en els ambients en què ens movem, “si nosaltres vivim de l’Evangeli i ens alimentem de l’Eucaristia”. Finalment, ens convida a desvetllar l’anhel missioner que portem dins, ens agraeix la nostra ajuda econòmica, “en la col·lecta que avui es fa als temples, per col·laborar en les obres missioneres de les Esglésies més joves” i ens convida a “pregar pels fruits de les activitats missioneres de l’Església”.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés , diu que hem escoltat la crida a viure aquest mes centrats en les missions, “els llocs i les accions que faciliten el trobament de la fe cristiana, l’evangeli, l’Església, amb el món que anomenem «pagà»”. Recorda que “el Papa fa una crida a revifar l’esperit (la tensió) missionera i ens recorda aquelles paraules de la carta a Timoteu: «Déu vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat»”. Afirma que “hem de viure aquest esperit missioner tocant de peus a terra i en el moment present”, que “l’esperit missioner ens demana que visquem la missió evangelitzadora aquí i avui” i que “«la missió és a la cantonada»” perquè “la comunió de l’Esperit que vivim a l’Església salva les distàncies, travessa els murs físics i simbòlics, reuneix allò diferent, no coneix les paraules «estranger o estrany», conjuga el verb compartir” i “tot allò que es viu lluny en les missions ho hem de viure a prop”. I diu que la missió és a la cantonada també perquè “resulta que ja aquí, en la nostra societat i la nostra cultura «del primer món», al començament del segle XXI, hi ha el món pagà, el món que no coneix Jesucrist”. Diu que “hem de viure l’esperit missioner també a casa, entre els amics, amb els companys de treball, exercint la nostra professió, quan creem o gaudim de la cultura, en el món de l’oci o de la política” i ens encoratja a viure l’esperit missioner perquè “en això consisteix la nostra aportació a la salvació del món” ja que “si per la nostra acció missionera Jesucrist és conegut i rebut, llavors haurem realitzat el millor regal que un amic ofereix als seus amics: els fa partícips del tresor més valuós, que ell mateix ha rebut i és el fonament de la seva vida”.

El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz , diu que el lema de la Jornada del Domund “ens recorda que el baptisme és un do que ens incorpora a Crist i, al mateix temps és una vocació que ens crida a ser missioners, a col·laborar activament en la missió” i que “gràcies al baptisme iniciem una nova vida a imatge i semblança de Déu, som alliberats del pecat i regenerats com a fills de Déu, som incorporats a l’Església i participem de la seva missió”. Afirma que “els membres de l’Església són impulsats a continuar la missió a través de la caritat, i amb ella estimen Déu i desitgen participar, amb tots els homes, del goig immens de la vida de fills de Déu” i que “aquí i ara el Senyor ens continua enviant a cadascú de nosaltres, i aquest és el principal servei que l’Església pot fer a cada persona i a tota la humanitat en el temps present”. Recorda que el papa sant Joan Pau II va distingir tres situacions d’evangelització: la missió ad gentes amb els no cristians, l’acció pastoral de l’Església “on hi ha comunitats cristianes amb estructures eclesials adequades i sòlides, amb fe i vida, que irradien el testimoni de l’Evangeli i senten seu el compromís de la missió universal” i la nova evangelització amb els batejats no creients. Finalment, vol convidar a tres coses: “un agraïment de tot cor als nostres missioners. Una crida a tots els batejats, perquè revifin la seva dimensió i la seva consciència missionera” i “una pregària a Maria, la Mare, que va viure i va participar amb tota intensitat de la missió del seu Fill”.

El bisbe de Vic, Romà Casanova , ens convida a preguntar-nos si “és encara temps de missions” i diu que podríem pensar que sí, “però d’una manera diferent a la d’altres temps” o que ja no és tan necessària o que “com som en un món d’interreligiositat, la qüestió de la conversió a Crist no és pas prioritària”, però que també “podríem dir que, ja que som en una terra on la fe cristiana va desapareixent del cor de moltes persones, la missió no l’hem d’anar a cercar en altres països, ja la tenim aquí, entre nosaltres”. Diu que “el Mes missioner extraordinari que estem vivint en aquest octubre, vol ajudar-nos a donar una millor resposta a la pregunta de si és o no temps de missió”, que, en paraules de Sant Pau VI, “evangelitzar és la gràcia i la vocació pròpia de l’Església, la seva identitat més profunda. L’Església existeix per a evangelitzar” i que “l’Església és per naturalesa missionera”. Afirma que “sempre és temps de missió evangelitzadora” i que “la missió no és solament una qüestió d’alguns que tinguin un ministeri o un carisma”. Finalment, diu que “en aquells llocs del món on la fe no està suficientment implantada, l’Església ha de poder enviar sacerdots, religiosos i laics, per acomplir la seva missió d’anunci de Crist en la caritat i el servei”, però que “també en els països, com el nostre, on la fe en Crist es va desdibuixant del cor de tantes persones, tots nosaltres hem de prendre més i més consciència de la necessitat de la sortida missionera per portar esperança als nostres germans que desconeixen l’amor de Crist; sense oblidar, però, la missió universal, donant resposta a la crida a la missio ad gentes” .

El bisbe de Tortosa, Enric Benavent , diu que “el dia del DOMUND hauria de ressaltar-se d’una manera especial en les nostres parròquies, sobretot en la celebració de l’Eucaristia dominical” i ens convida “a fer un esforç perquè aquesta jornada revifi quatre actituds en aquells cristians que participen en l’Eucaristia”. Diu que “despertem en ells un sentiment d’estima per les missions i pels qui les fan possible: els missioners i les missioneres” i que “hem de donar a conèixer i provocar l’admiració cap a aquells que han dedicat la seua vida a l’anunci de l’Evangeli i l’han lliurada al servei dels altres”. Diu també que “recordem que el tresor més gran que els missioners i les missioneres ofereixen i pel qual donen la vida, no és un altre que Jesucrist”, “el camí de l’Església” i que “recordem als cristians que tots som missioners també en les nostres circumstàncies concretes” ja que “el tresor de la fe no l’hem rebut perquè ens el guardem, sinó perquè transformi la nostra vida i sigui una llum que brille en el món”. Afirma que “el nostre camí de santedat consisteix a descobrir què és el que Déu ens demana a cadascú” i diu que “pensem de manera especial que la missió és el que ens dona la clau per afrontar els reptes de la nostra Església aquí i ara”. Finalment, afirma que “en la nostra societat no tots són cristians” i que “qualsevol trobada amb persones no creients es pot convertir en un esdeveniment missioner si les acollim amb el mateix amor de Crist”.

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez , se centra en “ressaltar la importància d’aquest diumenge per a totes les nostres comunitats” i diu que el DOMUND ens permet “reflexionar sobre un aspecte essencial de la nostra vida cristiana, com és el compromís d’anunciar amb paraules i fets l’evangeli de Jesucrist” i “sentir-nos propers i corresponsables amb tots els missioners que, lluny de les seves cases, dediquen la seva vida a mostrar la caritat del Senyor en tots els països del món”. Recorda que “a tot el món existeixen centres de missió, fundats alguns d’ells fa molts anys, per donar a conèixer la singularitat de la salvació del Senyor, que es concreta en la caritat que Ell ens va enviar i que és una exigència per haver estat batejats”; recorda també que “des del nostre baptisme hem rebut la gràcia de ser enviats a complir la doble dimensió de la caritat, presentar a Crist i atendre les necessitats dels nostres germans” i que “la missió ens afecta a tots”. Diu que la diòcesi de Lleida “també vol estar a l’altura d’aquesta missió”, que “cada comunitat, cada persona, ha col·laborat activament des de sempre en aquesta sol·licitud eclesial” i que “des d’aquí hem intentat fomentar vocacions missioneres i hem participat en les diverses campanyes per pregar i per ajudar econòmicament a qui més ho necessita”. Finalment, recorda que “existeixen encara avui comunitats molt pobres i en algunes encara no coneixen a Crist”, que “estem obligats a donar ajuda material i humana” i, tot i que el centre estigui en aquest diumenge, ens anima a participar i enriquir-nos de “l’experiència missionera que s’ha organitzat per a tot el mes”.

El bisbe de Girona, Francesc Pardo , diu que “parlar de l’Església és parlar de missió, perquè, com ja ens ho va recordar el Concili Vaticà II amb el decret sobre les missions, «l’Església pelegrina és missionera per la seva naturalesa»”. Afirma que “la missió, més que mai, és urgent” i que “aquest mes no ens pot deixar indiferents, i ens ha de fer despertar la inquietud més profunda en cadascun de nosaltres”. Afirma també que “el tresor de la fe que portem a dins ens ha de portar a sortir en una doble direcció”: cap a tantes persones del nostre món, en d’altres països i cultures, on encara no han conegut el Crist i també “ entre les persones que ens envolten, persones que han vingut d’altres cultures i d’altres tradicions religioses, i a les quals hem de poder explicar què creiem i què ens mou”, així com “a tantes persones que havien conegut el Crist però que se n’han allunyat”. Destaca que ens cal “sortir i anar a trobar l’altre, però no perquè volem tornar a ésser molts, sinó com una necessitat de la nostra mateixa fe” i que “cal fer-ho sense por, sense complexos, com ho van fer aquells primers apòstols”. Diu que “la missió és una acció, i una acció que ha de ser urgent”. Finalment, com recorda el papa Francesc als joves, diu que siguem “veritables enamorats de Crist i visquem sense por l’ara de Déu” perquè “la missió no era per a ahir, ni l’hem de deixar per a demà. La missió és per a avui, i és més urgent que mai”.

L’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives , informa que “del 15 al 17 de setembre va tenir lloc la Trobada “Pau sense Fronteres. Religions i Cultures en diàleg “, convocada per la Comunitat de Sant’Egidi i per l’Arquebisbat de Madrid”. Recorda que “aquestes trobades es van iniciar el 1987 per donar continuïtat a la «peregrinació per la pau» convocada per St. Joan Pau II un any abans a Assís” i que “és un pelegrinatge d’oració a Déu i promoció de la pau entre els pobles, que continua donant testimoni de la força d’aquell “esperit d’Assís””. Diu que “el valor d’aquestes Trobades resideix en el mateix exercici de la trobada, perquè representants de les diferents religions i de diverses formes de pensament, dialoguen i ofereixen una oportunitat per trobar un llenguatge comú d’amistat i de comprensió mútua, que rebutgi tota violència i s’obri al germà” i que “les religions cooperen a la pau i els autèntics creients caminen per la via de la justícia i de la pau”. Recorda que “al setembre es van complir els 80 anys de l’inici de la més mortífera i global de les guerres mai vistes, la Segona Guerra Mundial, amb 55 milions de morts arreu del món” i diu que “hem d’aprendre d’aquest passat perquè mai més no es produeixi el cúmul de causes susceptible de desencadenar novament els odis i les explotacions”. Finalment, diu que “serà educant les joves generacions i fonamentant la vida pública en criteris ètics i en el respecte als drets humans, que podrem bastir un futur de pau” i ens anima a treballar “amb coratge i paciència per una cultura de la pau”, a esforçar-nos a “conèixer i valorar el millor de cada tradició religiosa” i a viure “l’amor al pròxim amb obres i de veritat”.

El bisbe de Solsona, Xavier Novell , informa que “trenta famílies nombroses (dues-centes vint-i-vuit persones) han gaudit d’una setmana de vacances en una rectoria de la nostra diòcesi” i que continua “la nostra aposta per ajudar les famílies que viuen amb gran generositat la seva paternitat i maternitat”. Recorda que aquesta oferta és possible gràcies a “la generositat dels rectors i les comunitats que renuncien a llogar aquestes tres cases durant tot l’any perquè estiguin disponibles un estiu més per a aquest projecte”, gràcies al “petit equip de persones que garanteixen el manteniment i l’arranjament de les rectories, la gestió de l’assignació durant la primavera i l’acollida i la neteja setmanal”. Diu que “els missatges que les famílies ens han deixat manifesten l’alegria i l’agraïment pel fet d’haver gaudit d’una setmana de vacances en un espai bonic, propici per al descans i que els permet reforçar la vida familiar” i que “també agraeixen l’acolliment i el compartir la celebració de l’eucaristia amb les comunitats parroquials de cada lloc” i “manifesten que és un gran regal poder gaudir d’uns dies de descans en un espai ampli i rural, que, a no ser per aquest projecte, no ho haurien pogut fer”. Ens avança algun fragment dels escrits d’agraïment que es poden llegir a la pàgina web del bisbat de Solsona i que “ens omplen de goig i que ens motiven a continuar fent possible aquest projecte”. Finalment, recorda que “el projecte és possible gràcies a l’aposta de la nostra diòcesi” i diu que “si algú ens vol ajudar per a continuar-ho fent possible, a la pàgina web trobarà la informació necessària”.
Poden trobar les glosses senceres a la pàgina web de cada diòcesi:

Barcelona: https://www.esglesiabarcelona.cat/cartes-dominicals/
Girona: http://www.bisbatgirona.cat/ca/el-bisbe-francesc.html
Lleida: http://www.bisbatlleida.org/documents/bisbe
Sant Feliu de Llobregat: http://www.bisbatsantfeliu.cat/bisbe.php?id=1
Solsona: http://bisbatsolsona.cat/bisbe/documents/
Tarragona: https://www.arquebisbattarragona.cat/arquebisbeplanellas/cartes-dominicals/
Terrassa: https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/bisbe/cartes-dominicals
Tortosa: https://bisbattortosa.org/paraules-de-vida/
Urgell: http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/el-bisbe-durgell/la-veu-del-bisbe
Vic: http://www.bisbatvic.com/full.htm
Així mateix, poden trobar el missatge del papa Francesc amb motiu de la Jornada Mundial de les Missions, així com més informació sobre el Domund i el Mes Missioner Extraordinari, a les següents pàgines web:

Missatge del papa Francesc amb motiu de la Jornada Mundial de les Missions: https://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=28099
Domund: https://www.omp.es/domund/
Mes missioner extraordinari: http://www.october2019.va/es.html; https://www.omp.es/mes-misionero-extraordinario/; http://delegaciomissionsarqbarcelona.blogspot.com/

Barcelona, 17 d’octubre de 2019