La visita ad limina ha seguit, aquest dimecres dia 12 de gener, amb la celebració eucarística a la Basílica Pontifícia de Santa Maria la Major. La missa ha estat presidida pel cardenal Antonio Cañizares, arquebisbe de València, i celebrada a l’altar de Santa Maria, Salus Populi Romani, que s’atribueix a l’època dels primers cristians. Mons. Cañizares s’ha mostrat emocionat per «celebrar en aquesta basílica de Santa Maria, mare de Jesús i mare de l’Església». L’homilia s’ha centrat sobre el paper maternal de la Mare de Déu: «El fill de Déu s’ha fet home en ella per obra i gràcia de l’Esperit Sant. Nosaltres, avui, som dispensadors de la seva gràcia».

En el dia d’avui els bisbes de les tres províncies eclesiàstiques de València, Barcelona i Tarragona s’han reunit a la seu de la Congregació del Clergat, on han mantingut una primera trobada amb la Congregació per a l’Educació Catòlica, on el cardenal Antonio Cañizares, com a bisbe relator, ha indicat que «s’han exposat els problemes de l’educació a Espanya i també a Europa, assenyalant que no n’hi ha prou amb instruir, sinó educar en el sentit de la vida; de la implantació de la LOMLOE i la necessitat d’una alternativa d’ensenyament que es treballa des de la unitat; i de la rellevància que tenen les escoles catòliques. I s’ha exposat la importància de fomentar les universitats catòliques.»

Més tard, els bisbes han assistit a la Congregació per al Clergat, que és la responsable de supervisar els assumptes relatius als preveres i diaques que no pertanyen a ordes religiosos. S’ha parlat de com ens responsabilitzem tots de la vida dels propis preveres que serveixen al poble de Déu. Aquesta congregació s’encarrega de la legislació que regeix els consells presbiterals i altres organitzacions de sacerdots.

Tot seguit han assistit a la Congregació per al Culte Diví, que es preocupa de tots els aspectes celebratius, litúrgics, de les parròquies. Després d’un diàleg s’ha fet un exercici de sinodalitat entre tots el bisbes.

Per últim, la jornada ha acabat, a la tarda, amb una reunió al Dicasteri per a la Comunicació. «El Consell Pontifici per a les Comunicacions Socials està involucrat en qüestions relatives als mitjans de comunicació, de manera que, també per aquest mitjà, el progrés humà i el missatge evangèlic poden beneficiar la civilització i la cultura». La tasca principal d’aquest Consell és fomentar i donar suport, d’una manera oportuna i adequada, a l’acció de l’Església i els seus membres en les múltiples formes de la comunicació social. S’ha explicat com comunicar i com comunica avui l’Església.