Data: 16 d’abril de 2023

En les nostres converses ordinàries utilitzem moltes vegades la paraula “política” per aplicar-la a una realitat concreta de la nostra vida social. I parlem de polítics quan ens referim a aquells que ocupen un lloc prominent a la societat, actuen com autoritat i presten un servei indispensable a i en la nostra estructura cívica. De forma repetida accentuem el vessant negatiu de la política per algunes persones que han abusat de la seva posició en el mateix exercici públic oblidant o no reconeixent la immensa quantitat de polítics amb una honestedat fora de dubtes i amb una dedicació admirable al servei de la comunitat.

És un bon motiu, davant aquestes eleccions que s’apropen, per elogiar a tots aquells que volen  servir al bé comú dels ciutadans i animar els catòlics a participar des de les seves conviccions creients en un desenvolupament harmònic del teixit social com a fruit de la caritat política i a aprofundir en el sentit de la dignitat de la persona. L’ésser humà és fill de Déu i com a tal ha de ser atès i estimat accentuant la part fraterna de les relacions.

Als catòlics que heu optat per aquest servei, la mateixa comunitat us demana que mai amagueu la vostra fe en els diferents plantejaments i activitats promogudes. Que actueu sempre de manera coherent amb les paraules i gestos de Jesucrist. Que sigueu clars en les vostres propostes i que no enganyeu ningú amb falses promeses. Que us preocupeu dels més fràgils de la nostra societat i que ningú se senti descartat per la vostra actitud. Que utilitzeu un llenguatge educat, sense insults ni desqualificacions amb els que pensen contràriament o presenten diferents solucions als problemes plantejats. Que us acostumeu a treballar de forma col·legiada, aprenent i ensenyant la doctrina Social de l’Església; apropeu-vos a aquests principis que, amb seguretat, il·luminaran a les vostres ments iniciatives en tots els àmbits del quefer humà: la cultura, la ciència, l’economia, l’esport, l’art… Us proposo la lectura d’un Compendi de la Doctrina Social, publicat l’any 2005, i que ha servit de referència compromesa a molts servidors públics.

Us presento un breu resum utilitzant només els títols dels bonics capítols que va redactar un nombrós grup d’estudiosos enquadrats en el Pontifici Consell “Justícia i Pau”: a la introducció, un cometari sobre Un humanisme integral i solidari; a la primera part, els fonaments i principis de la nostra fe amb el designi de Déu, la missió de l’Església i la centralitat de la persona humana amb els seus drets; a la segona part se’ns parla de La família, cèl·lula vital de la societat, el treball humà, la comunitat política, la comunitat internacional, la salvaguarda del medi ambient i la promoció de la pau; acaba amb una tercera part parlant de la Doctrina social i l’acció eclesial. Afegeix una conclusió amb una espècie de programa para tots: Cap a una civilització de l’amor.

No us canso amb més documentació. S’ha escrit molt sobre aquest important tema que podeu trobar amb facilitat a les biblioteques dels vostres sacerdots i a les llibreries. Cal que siguem capaços d’aplicar aquests principis a la vida ordinària animant a participar a tots aquells que amb les seves qualitats puguin millorar de forma integral la convivència entre els diferents grups, persones i organismes. En una carta del papa Francesc (2016) ens preguntava als pastors, ¿què significa per a nosaltres que els laics estiguin treballant en la vida pública? Significa buscar la forma de poder encoratjar, acompanyar i estimular tots els intents, esforços que ja es fan per mantenir viva l’esperança i la fe en un món ple de contradiccions.

Sigueu exigents amb els que governen, sigueu també agraïts pels seus serveis.