01 Desembre 1989

Exhortació d’Advent dels Bisbes de Catalunya–