23 Abril 1980
Comunicat dels Bisbes de Catalunya

docCet23041980.doc