Data: 27 de febrer de 2022

La Pasqua és la festa més important dels cristians. De fet, és l’única festa dels deixebles de Crist, perquè durant tot l’any litúrgic el que celebrem és sempre el mateix: Crist mort i ressuscitat per nosaltres i per la nostra salvació. El diumenge és la pasqua setmanal. El cicle nadalenc també l’anomenem «les Pasqües de Nadal», ja que el qui ha nascut és el nostre Redemptor. I les celebracions dels sants sempre fan referència a la pasqua de Crist que es manifesta en la vida dels nostres germans. És tan important la festa de Pasqua que l’Església, en la seva litúrgia, ens n’ofereix una preparació intensa, durant quaranta dies, la Quaresma, i un temps llarg de cinquanta dies per a assaborir la Pasqua, el que anomenem temps pasqual.

Som a poc dies del començament de la Quaresma, temps favorable per a la renovació personal i comunitària, que ens durà a la Pasqua. Dimecres vinent iniciarem el camí quaresmal amb la imposició de la cendra, com a signe que formem part de la comunitat de creients en Crist que han de lluitar, amb la gràcia de l’Esperit Sant, per configurar-se més i més a Jesús en la seva pasqua, de la mort a la vida, per la creu i la resurrecció. No podem perdre aquesta oportunitat de gràcia que ens ofereix el Senyor, per mitjà de la seva Església, per a avançar més i més en la nostra vida cristiana! Un cristià que deixés de lluitar per una més gran fidelitat a la crida rebuda sucumbiria als embats del món, perdent la llibertat rebuda com a fill de Déu.

La Quaresma té dos accents complementaris: és un temps baptismal i un temps penitencial. Per als catecúmens, els qui han de rebre el baptisme la nit de Pasqua o en el temps pasqual, els quaranta dies quaresmals marquen el ritme intens de preparació per a la celebració dels sagraments de la iniciació cristiana: el baptisme, la confirmació i l’Eucaristia. I, amb el mateix sentit baptismal, la Quaresma és també un temps penitencial que demana a tots els batejats entrar en la dinàmica de la humilitat i la conversió. La humilitat d’acceptar la veritat del que hi ha en el nostre cor i en les nostres existències, i la conversió de posar-nos de cara al Senyor, amb el desig i el propòsit d’una més gran fidelitat al baptisme rebut.

Tant l’aspecte baptismal com el penitencial de la Quaresma ens duen a una vida cristiana més intensa. La pregària, el dejuni i abstinència i l’almoina han de ser presents de manera especial en la nostra preparació per a la Pasqua.