Data: 1 de gener de 2023

Avui comencem un nou Any, el 2023 “del Naixement del Senyor”. Així comptem numèricament els anys. Amb tot, el salmista demana a Déu: “Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies, per adquirir la saviesa del cor” (Sl 89,12). Agraïm que la nostra vida és un immens do, un regal rebut sense cap mèrit nostre, i sabem que no podem “perdre” el temps, sinó que l’hem de viure, no de forma materialista o sense esperança, sinó omplint-lo de sentit i d’amor, de generositat, de valors autèntics, de bondat, de germanor i de fe. Es tracta d’anar adquirint “la saviesa del cor”. Perquè els nostres dies són el temps de trobar Déu, de viure en Déu, i temps cap a l’eternitat.

Siguem agraïts per la vida rebuda. El temps ens és donat per cercar Aquell que és intemporal, l’Amo del temps i Senyor de la història, el Pare de tots, “de qui prové tot do perfecte” (Jaume 1,17). Déu s’ha encarnat en Jesús de Natzaret gràcies a l’obediència de Maria, la Mare de Déu, que avui festegem litúrgicament amb molt de goig. Ell es continua fent trobadís en els moments diversos de la nostra història personal i en la història del món. Preguem que ens faci créixer en la confiança i que sigui Ell la font de la nostra vida. Aquesta és la millor manera de començar l’Any. Oferir-lo i comprometre’s  per avançada, i recomençar de nou, sempre de nou.

Visquem per estimar, amb obres i de veritat. Tot aquest any 2023 i tots els anys que ens siguin donats de vida a la terra, amb les seves joies i tristeses… han de ser l’espai sagrat, ple de la presència del Déu de la creació i de la història. És en Jesucrist que el temps adquireix la seva dimensió definitiva, perquè l’etern irromp en el que és temporal. I es fa present el Déu-amb-nosaltres, l’Emmanuel, en el transcórrer dels dies i dels anys. I la resposta no pot ser altra que l’amor. Crist vol que estimem com Ell ha estimat.

Que la pregària marqui el ritme dels dies, especialment la missa, els Laudes i les Vespres, el Rosari, l’adoració o els moments de silenci viscuts conscientment, en comunió amb Déu. Que cada dia sigui un dia per a Déu. I la nostra vida s’enlairarà pel fet de lloar el Senyor i d’agrair la seva presència al llarg de tota la jornada. Deia Sta. Teresina: “Per a mi, la pregària és un impuls del cor, és una simple mirada dirigida al cel, és un crit de reconeixement i d’amor, tant en la prova com en l’alegria” (C 25r). Omplim d’oració la nostra vida, i segur que estimarem més, com el Crist!

Celebrem la pasqua setmanal que és el diumenge, quan repassem i revivim els esdeveniments de la història de la salvació que s’ha realitzat en Crist. Visquem el goig i l’astorament agraïts d’una memòria perenne, la del Misteri pasqual de la mort i resurrecció de Crist, que omple de sentit el temps. L’any litúrgic, amb els misteris de la fe que anem celebrant, ens fa mirar la història de la salvació ja realitzada, i alhora ens fa estar a l’aguait del futur, quan el Senyor retornarà.

Feliç Any nou! Us desitjo a tots un fecund, joiós i sant 2023!