«El Déu fidel manté la seva aliança» (DT 7,9) és el títol de l’Instrument de treball pastoral sobre persona, família i societat de la Conferència Episcopal Espanyola que es va presentar el passat divendres dia 13 de gener.

El document és una reflexió que parteix de la mirada sobre la situació actual en els àmbits cultural, social i polític. En aquest sentit, vol estimular el diàleg i la reflexió sobre temes importants per a la vida de l’Església i de la societat, que s’aborden de manera conjunta per a poder-hi respondre adequadament.

Aquesta reflexió que proposa el document és «catòlica», és a dir, integral i integradora, i posa accent a l’aliança de Déu amb la humanitat; l’aliança matrimonial i les aliances entre persones i entre pobles. Tot, il·luminat per l’Aliança nova, eterna i esperançadora de Jesucrist.

L’Església, a partir d’aquest material, vol iniciar una conversa oberta amb persones i grups de la societat, creant un espai d’escolta i de diàleg que vagi més enllà de les conviccions religioses, però que també promogui la presència pública dels catòlics en ambients i institucions on són presents.